Föräldrauppror mot nedläggningen

Föräldrar med barn vid Dagbarnvårdarhuset i Grytgöl är i upprorsstämning. De ifrågasätter också kostnaden för ombyggnad.

Sedan beslutet togs i januari, att Dagbarnvårdarhuset stängs 1 juli, har proteststormen vuxit. Mängder med överklaganden har kommit in till Förvaltningsrätten i Linköping. 30 inkommande post var i skrivande stund diarieförda hos Finspångs kommun. Av dem var cirka tio överklaganden. Till det kommer mejl och frågor samt inlägg på tidningarnas insändarsidor.

Varken utbildningsrådet Frida Granath (S) eller utbildningschef Anders Pantzar är förvånade.

– Jag är inte okänslig, jag förstår att man reagerar när något man haft så nära hemmet försvinner, säger Anders Pantzar.

– Men utifrån hur lokalen ser ut ska vi inte ha barn där i fortsättningen. Vi bryter mot lagen om vi går emot det, fortsätter han.

Många av de överklaganden som gjorts handlar mer om missnöje med beslutet än att något formellt fel begåtts av kommunen, vilket är grunden för att förvaltningsrätten ska ta upp frågan. Men det är en samlad protest från en grupp missnöjda kommuninvånare. Det är mycket känslor hur man som familj drabbas. I många skrivelser återkommer kravet att beslutet rivs upp och att prövas på nytt.

Ett formellt fel som man anser har begåtts är hur beslutet att lägga ner verksamheten togs, nämligen som ett delegationsbeslut av sektor utbildning. Där menar familjerna att frågan, enligt kommunens egen delegationsordning, var för viktig. Beslutet skulle ha tagits på politisk nivå.

 

– Då är det bra att man överklagar. Vi anser att vi gjort rätt. Anser inte Förvaltningsrätten det så får vi backa, säger Frida Granath.

Andra ämnen som tas upp är hygienutrymmen, ventilationen, om kraven är mindre på en pedagogisk omsorg än på en förskola.

Utrymmet här är för litet för att redovisa debatten, men på torsdag i nästa vecka kommer vårdnadshavarna, politiker och tjänstemän att träffas i Grytgöl.

– Då får vi redogöra för våra ståndpunkter och lyssna på föräldrarna, säger Anders Pantzar.

Grytgöls framtidsförening har gjort en kalkyl på vad det skulle kosta att rusta byggnaden. Den grundar sig på kommunens eget underlag, men slutar på 870 000 kr mindre än kommunens cirka två miljoner.

Skulle ett lägre pris kunna påverka beslutet?

– Nej, skulle jag säga, säger Frida Granath.

Hon poängterar sedan att hon måste lita på de beräkningar tjänstemännen gjort.

Anders Pantzar tycker det låter mycket med en skillnad 870 000 kronor.

– Men det skulle fortfarande kosta över en miljon kronor, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa