Kommunerna Finspång, Boxholm, Motala, Vadstena och Ödeshög har fortfarande högst elnätsavgifter i Östergötland.

– Jag tycker att avgifterna har skenat iväg alldeles för mycket, betonar Björn Johansson.

I många kommuner är det ett bolag som har monopol på elnätet. Vattenfall äger elnätet i ovanstående orter.

– Den här monopolsituationen gör att företagen kan ta vilka avgifter som helst. Fastighetsägarna borde vara bättre på att trycka på, de har lite muskler i alla fall. Den enskilda hyresgästen har inte mycket att sätta emot.

I genomsnitt har avgifterna i hela landet höjts med 5,1 procent sedan förra året. I Östergötland är höjningen 7,8 procent. Siffrorna kan även jämföras med konsumentprisindex som endast ökat med 1,9 procent.

– Nils Holgerssonrapporten visar tydligt att det behövs en skärpning av reglerna för elnätsföretagens intäktsramar. Hyresgästerna har inget annat val än att betala till den leverantör som finns på orten, vilket elbolagen utnyttjar, säger Björn Johansson.

Han påpekar att det går att pressa priserna på den konkurrensutsatta, rörliga marknaden, men inte vad gäller elnäten.

– Det går att försöka få ner huvudsäkringen till lägenheter i bostadshus. Dessa sitter ofta i källaren och ingen tänker på vad det är för ampere. Det kanske är 35 ampere, fast det bara behövs 16. Nätinstallatörerna har bara glädje av det och fastighetsägarna struntar i det.

– Det är bra att Nils Holgerssonrapporten kommer varje år för att visa hur det ligger till, konstaterar Björn Johansson.

Katrin Lemming Thulin, kommunikatör på Vattenfall Eldistribution, påpekar att Vattenfall är det elnätsföretag som investerar mest per kund i Sverige.

– Vi investerar cirka 4 000 kronor per kund och år. Vi genomför och planerar för investeringar mellan 2016 och 2020 på cirka 20 miljarder kronor som kommer kunderna tillgodo. Vi har gjort stora investeringar i östra Sverige och i Finspång efter stormarna Gudrun och Per och har i dag ett 97 procentigt vädersäkrat elnät (oisolerade luftledningar som är känsliga för väder och vind har ersatts med markkabel) i Finspång.

– Vi planerar att investera ytterligare drygt tolv miljoner kronor i Finspång under 2018-2019, säger Katrin Lemming Thulin, kommunikatör, Vattenfall Eldistribution.