Experten: Farligt med mögliga byggnader

Experten Ulf Flodin kommenterar hälsorisker i mögelangripna bostäder: "Man ska i princip inte vistas i såna byggnader", säger han.

Allt fler personer söker hjälp för symptom efter att ha vistas i sjuka hus.

Att sanera alla landets fuktskadade byggnader skulle kosta minst 100 miljarder kronor, enligt uppskattningar.

– Ungefär en tredjedel av de människor som bor i fuktskadade byggnader får symptom, alla får det inte. De får vanligtvis symptom som om de var förkylda, med rethosta, nästäppa, nysningar och allmän trötthet, säger överläkare Ulf Flodin, docent vid arbets- och miljömedicinska kliniken, vid Universitetssjukhuset i Linköping.

– I början brukar det gå över när på någon dag eller två när man inte är där. Men så småningom när man är kvar i möglet biter sig symptomen fast. Så man ska inte gå där längre än nödvändigt om man har symptom. Går man där i åratals ökar risken att få astma. För barn ökar risken att bli allergisk mot pollen och katt, säger Ulf Flodin.

Hur ska mögelskador hanteras i bostadshus?

– Det räcker inte med att plasta in. Man måste ta bort allt fuktskadat material som möglet vuxit på. Att borsta bort möglet hjälper inte. Mögelgifterna sitter kvar och avsöndras i låg takt. De som är känsliga brukar inte bli bättre med mindre än att man gör en radikal sanering av mögelbostaden. Man får sätta in nytt virke.

Brukar det gå till så?

– Det är vanligt med fusksanering. Det finns mycket sånt. Det finns vetenskapliga studier på vad som händer med folk när man sanerar med olika ambitionsnivå, fusk respektive radikalt. Man måste göra det ordentligt, säger Ulf Flodin.

 

Bygg- och miljöenheten vid Finspångs kommun har fått in en klagomålsanmälan och är i början av ärendet.

– Vi är inte nöjda med de åtgärder hyresvärden har redovisat till oss, säger Elin Håkansdotter Magnusson, miljö och hälsoskyddsinspektör vid Finspångs kommun.

– Vi släpper inte det här. Självklart är det prioriterat, absolut. Vi har haft tidigare klagomål i deras byggnader på Östermalmsvägen. 

Hur långt kan ni gå, vad kan ni göra?

– Vi kan ställa krav på att man ska åtgärda. Om det går så långt att det inte är lämpligt, kan vi förbjuda att man får hyra ut lägenheten. Vi kan döma ut en bostad. 

Enligt miljöbalken måste hyresvärden bevisa att det är lämpligt att hyra ut de här bostäderna.

– Hur säkerställer de att det inte händer igen och att de fått bort all mögelpåväxt? Vi kan komma att ställa krav på vidareåtgärder. 

Bygg- och miljöenheten har fått fler klagomål på den här hyresvärden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa