Den har varit efterlängtad och vi har skrivit om beslutet tidigare. Nu har vi varit på plats för att se hur arbetet går.

– Det går riktigt bra. Det har inte varit några problem. Visst är det mycket trafik, eftersom vägen är öppen under tiden vi arbetar här, men på det stora hela verkar alla vara väldigt positiva till att det här blir av, säger Mikael Bertilsson, platschef på Kanonaden entreprenad – det småländska företaget som vann upphandlingen om den 790 meter långa gång- och cykelvägen.

Många gånger under årens lopp har de boende i Butbro påpekat till kommunen att det måste göras något för att förbättra trafiksituationen. Mellan närliggande Lotorp och Finspång finns det sedan länge en väl fungerande gång- och cykelväg. Men till och från Butbro har det varit trögare att få till en lösning för cyklister och gångare.

Artikelbild

| Per-Anders Lennemark och Christer Karlsson arbetade med en stöttepelare till gång- och cykelbron som ska anläggas över Lotorpsån.

Men i våras togs äntligen beslutet att bygga en ny gång- och cykelväg på södra sidan av väg 1 167, från Lotorpsån fram till Berganäsvägen i Butbro. Den beräknade kostnaden ligger på cirka 7,3 miljoner kronor. Kommunen är medfinansiär och står för hälften av den kostnaden. Trafikverket står för den andra hälften.

Cirka tio personer arbetade på måndagen med olika delar av projektet. Några planerade för ett nytt övergångsställe, några spikade ihop en del som ska stötta den 29 meter långa träbron som ska gå över Lotorpsån. Lastbilar for fram och tillbaka med diverse material.

– Allt flyter på som det ska och vi håller tidsplanen. Vi startade i början av augusti och kommer att vara färdiga i slutet av november. Besiktning av projektet är beställt till den 30 november, berättar Bertilsson.

Busshållplatserna, som tidigare låg vid korsningen, ska flyttas eftersom dessa anses vara en trafikfara.

Artikelbild

| Den 29 meter långa träbron ska lyftas på plats den 6 november.

– Det kommer att bli en separat gång- och cykelbro bredvid den befintliga bron. Hållplatserna ska flyttas till början av brofästet, åt Finspångshållet, det blir en påstigningsplats på vardera sida av vägen.

Bron ska sättas på plats den 6 november.

Artikelbild

| "Allt flyter på som det ska", hälsade Platschef Mikael Bertilsson

– Förra veckan pålade vi för fundamenten till bron så att den ska stå stadigt. Den 6 november kommer vägen att vara avstängd för vanlig trafik eftersom vi lyfter dit bron med hjälp av en lyftkran från den bro som finns här idag, förklarar Mikael Bertilsson.

Varför en träbro?
Artikelbild

| Christer Karlsson och Per-Anders Lennemark i planeringsstadiet.

– Jag tror det är för att den är både snyggare och billigare än vad en cementbro är.

Nu är det bara att hoppas på en mild vinter för de som vill gå och cykla från och till Butbro. I december är det dags för premiärturen.