Bortglömd gravplats har lyfts fram i ljuset

Efter drygt 60 år av förfall kan den gamla begravningsplatsen i Folkström åter "hållas i vördnad". Nästa år blir det återinvigning.

– Det blir i samband med Folkströmsdagen söndagen efter midsommar. Vi hoppas få hit någon från stiftet som kan lysa välsignelse över begravningsplatsen. Vi vet inte om det har skett.

Det säger Ann-Britt Wrenner, ledamot i kyrkogårdsutskottet och som med en skrivelse tog initiativet till upprustningen, som inleddes i april i år.

Först var det tänkt att invigningen skulle kunna ske till Folkströmsdagen i år, men arbetet drog ut på tiden.

– Vi trodde att vi skulle kunna rusta det gamla staketet, men fick ersätta det med ett helt nytt nätstängsel. En grind är beställd.

Det är många ideella krafter som har bidragit till uppsnyggningen, men det mesta har gjorts av markägaren vid Folkströms gård, Inge Lindberg, samt Leif Fransson.

– Utan Inges insats skulle det här inte ha varit möjligt, säger Ann-Britt Wrenner.

Finspångs församling betalade 50 000 kronor för arbetet. Dessutom har man slagit det höga gräset, tagit bort sly och en del träd, fyllt på med jord och jämnat till marken. Inge Lindberg har ordnat en väg ner till begravningsplatsen.

– Vi har också gjort rent minnesstenen så att texten går att läsa och en minnestavla som ska berätta om platsen, säger Ann-Britt Wrenner.

Till det kommer en folder som berättar om begravningsplatsen och Folkström.

För Inge Lindberg betyder det här mycket. Hans släkt har bott vid Folkströms gård i fyra generationer.

– Det känns jättebra att någon vill ställa upp med pengar till det här. Jag har alltid önskat att platsen ska göras i ordning, säger han.

Till invigningen ska också Folkströms kapell rustas. Vatten ska dras in och toalett inomhus ordnas.

Kyrkogården invigdes den 14 augusti 1870.

– Den var bara i bruk mellan åren 1871 och 1898. Det finns en lista på att 16 barn och två vuxna har begravts här, säger Ann-Britt Wrenner.

Några gravstenar finns inte, bara minnesstenen från 1944. Nu är åter inskriptionen ”Till åminnelse av de församlingsbor som här vila, restes denna minnessten år 1944” läslig.

När stenen restes sade greve G.O. Mörner orden som åter kan uppfyllas. "En kyrkogård är en Guds åker, den får aldrig glömmas bort utan skall äras och hållas i vördnad.” Nu kan det åter ske.

Nu vill Ann-Britt Wrenner komma i kontakt med någon som kan berättar mer och kanske levandegöra historien kring gravplatsen.

I kyrkböckerna är det bara en nyfödd pojke där det står att han är begravd just vid Folkström.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa