Amastens hyresintäkter uppgick till 70,8 miljoner kronor under årets tredje kvartal, och driftnettot till 37 miljoner kronor (35,2). Det framgår av kvartalsrapporten.

Förvaltningsresultatet uppgick till 1,6 miljoner (11,9). Minskningen härrör från dels högre förvaltnings- och administrationskostnader

(17,4 mot 11,9 miljoner kronor), dels ett mer negativt finansnetto än i fjol (18 mot 11,4 miljoner).

Jan-Erik Höjvall, vd sedan 15 september, betecknar det tredje kvartalet som en besvikelse med hänvisning till det låga förvaltningsresultatet.

– Det svaga resultatet förklaras till en del av engångskostnader om nio miljoner kronor. Vi ska kunna förbättra resultatet genom att arbeta mer effektivt, slår han fast i ett pressmeddelande.

Amasten förvaltar cirka 900 lägenheter och 70 lokaler för näringsverksamhet i Finspång. I februari 2017 köpte Amasten 215 lägenheter i området Svälthagen i Finspång för 178 miljoner kronor.

För en knapp månad sedan var Jan-Erik Höjvall i Finspång och berättade bland annat att Amasten tänker investera cirka 100 miljoner kronor för att utveckla centrummiljön.

Nyligen har Amasten sålt 16 fastigheter i Härnösand för 235 miljoner kronor och en fastighet i Helsingborg för 152,5 miljoner kronor.

– Skälet till försäljningarna är att vi har ett fåtal fastigheter i de här kommunerna och med försäljningen kan vi koncentrera oss på att utveckla våra fastigheter på andra prioriterade orter, säger Jan-Erik Höjvall.

Under oktober köpte också Amasten tio fastigheter i Sundsvall för 130 miljoner kronor och två fastigheter i Skövde för 73 miljoner kronor.

Amastens bestånd är koncentrerat till Helsingborg, Finspång och Strängnäs samt ett flertal mindre städer i Skåne och Blekinge samt Sundsvallsregionen och Västra Mälardalen. Enligt bolagets hemsida uppgår marknadsvärdet till cirka tre miljarder kronor. Totalt förvaltar Amasten 201 fastigheter med 3 300 lägenheter och lokaler med en sammanlagd yta av 320 000 kvadratmeter.

Fotnot: Siffrorna i parentes är jämförelsetal från samma period förra året.