Sedan dess har den här skulpturen stått kvar i Bruksparken tillsammans med en kanon och kanonskott.

Den kanonen lär få stå kvar bredvid Dahlströms skulptur medan kanonen på Bergslagstorget, ska tas bort, enligt ett ganska nytt förslag från politikerna i Finspång.

När det gäller Sten Dahlström växte han upp i Finspång och delade ambitionen att bli konstnär med vännen Gunnar Nilsson. Sten Dahlström utbildade sig sedan till konstnär vid Konstakademien i Stockholm och sedan följde vidare studier i både Paris och i USA.

Artikelbild

Här lägger Sten Dahlström sista handen i ateljén, på sin skulptur.

Förutom skulpturen i Finspång, har Sten Dahlström gjort ytterligare ett offentligt verk i form av skulpturen ”Lekande barn”, som är gjord i brons och finns på Östermalm i Finspång.

Sten Dahlström dog 1967 i Åby.

Angående kanonen på Bergslagstorget, är det oklart vilket öde den går till mötes. Men kommunen tog bland annat beslutet att flytta den på grund av att den inte, förutom kanske någon detalj, är tillverkad i Finspång. Ett dilemma är att kommunen inte är säker på vem som äger den här kanonen, det vill säga om det är kommunens ägodel eller om den här utlånad av någon annan. Men i vilket fall, kommer kanonen att flyttas från sin nuvarande plats framöver.

Allt enligt ett medborgarförslag från Turbinhistoriskt museum i Finspång. I förslaget står också att en turbin skulle platsa bättre där, med tanke på Siemens framgångar, men det säger kommunen nej till.