FI: Läge att förhandla om boräntor

12 februari 2019 10:06

Bankernas lönsamhet på bolånen fortsätter att sjunka. Vid utgången av fjärde kvartalet låg marginalen på 1,50 procent, ner från 1,55 procent vid slutet av tredje kvartalet, enligt Finansinspektionens (FI) återkommande mätningar.

Nya lagkrav har ökat bankernas kostnader för utlåning de senaste åren. Men det är endast en del av den ökade bruttomarginalen sedan 2010–2011 som kan förklaras av ökade kostnader för bankerna, enligt FI. Myndigheten bedömer att bruttomarginalen fortfarande ligger på en hög nivå och visar att det finns förhandlingsutrymme för konsumenter.

"Om konsumenter i högre utsträckning var beredda att byta bank skulle det sannolikt bidra till att de genomsnittliga bolåneräntorna sjönk", skriver FI.

Som högst låg bolånemarginalen, lönsamheten, kring årsskiftet 2017/2018, runt 1,70 procent.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT