Färre strömavbrott väntar Tjällmoborna

Problemen med elavbrott i Tjällmo är på väg att minska tack vare omfattande satsning.

10 januari 2019 12:58

Elbolaget Vattenfall har sedan förra året arbetat med att ersätta luftburna oisolerade elledningar runt om Tjällmo med nedgrävd elkabel. Ett stabilare elnät väntas nu bli effekten.

De luftburna elledningarna med tillhörande stolpar plockas ned och byts ut mot elkabel som grävs ner i marken.

– När vi bygger om elnätet får vi ett elnät som är mindre känsligt för påverkan från väder och vind. Det kommer att minska antalet strömavbrott betydligt för våra kunder, säger Rolf.Andersson, projektledare på Vattenfall.

Enligt elbolaget har de haft problem med återkommande strömavbrott i området kring Tjällmo de senaste åren, under 2016 inträffade exempelvis 12 längre strömavbrott. Det nya modernare elnätet ger högre driftsäkerhet. 

Tjällmotrakten har varit extra utsatt för strömavbrott på grund av att området till stor del består av väderkänsliga luftledningar, konstaterar Oscar Björnson, projektledare på Vattenfall.

 – Viktiga huvudstråk på aktuell ledningssträcka har redan byggts om och förstärkts, men vi ser nu att en total ombyggnad är lämplig och det är därför vi genomför detta arbete. Att bygga bort teknik som påverkas av väder och vind är ett fokusområde för oss.

Vattenfall bedriver arbetet på flera ställen i Tjällmo.

– Norr om Tjällmo är det mesta nedgrävt och inkopplat på kabelnätet. Längs länsvägen 211 mot Bäckfallet och Kopparfall, samt längs vägen mot Prästköp fram till Karstorp, pågår nu rasering av luftledningsnätet där cirka 10 kilometer luftledning ersätts. Det beräknas vara klart inom några veckor, säger Rolf Andersson.

Samtidigt utförs arbete mellan Älgmyra och Hättorp. Där är allt nedgrävt, men det återstår lite arbete innan alla kunder är inkopplade på kabelnätet. Därefter återstår rivning av luftledningarna. Det projektet beräknas vara klart under första kvartalet.  

Oscar Björnson har även ett projekt som nu är under genomförande på sträckan mellan Hättorp och Tjällmo. Han har ytterligare en handfull projekt från Borensberg, fram till tidigare redan genomförda projekt, och områden runtom Tjällmo som fortfarande har luftledningsnät.

Stolparna som monteras ned samlas på uppläggningsplatser och tas sedan om hand för vidare transport, där de blir till flis och eldas upp, berättar Rolf Andersson. 

– Stolparna som tas ned körs till en godkänd anläggning för destruktion. I det här området går de flesta stolparna till Gärstadverken i Linköping som är den närmaste anläggningen som är godkänd att flisa och bränna stolparna.

Arbetet med teknikväxlingen från luftledningar till markkabel fortsätter och där ingår Tjällmo, konstaterar Oscar Björnson.

–Våra planer är att genomföra fältberedningen i majoritet under 2019 för att genomföra dem i fält under 2020-2021.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrika Johansson