EU Under namnet Ela – European Labour Authority – hoppas EU-kommissionen kunna skapa bättre samordning och information om arbete över gränserna i Europa.

"Det här är nödvändigt för en välfungerande europeisk arbetsmarknad. Den kommer att hjälpa medborgare och företag som rör på sig att hitta rätt information och stärka samarbetet mellan medlemsländerna för att upprätthålla rättvisa och effektiva regler", anser arbetsmarknadskommissionären Marianne Thyssen om det förslag som hon lade fram på tisdagen.

Tanken är att Ela även ska kunna medla i arbetsmarknadsdispyter mellan medlemsländerna och samordna inspektioner för att bekämpa bedrägerier och utnyttjanden.

Förslaget ska nu i vanlig ordning granskas och eventuellt godkännas av EU-parlamentet och EU-länderna. Kommissionen hoppas att Ela, med omkring 140 anställda och en budget runt 500 miljoner kronor om året, ska vara igång redan 2019 och fullt uppbyggd från 2023.