Ekonomi Läkemedelsbolaget Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) redovisar ett rörelseresultat (i vinstmåttet ebita) på 1 509 miljoner kronor för första kvartalet i år, att jämföra med rörelsevinsten på 771 miljoner kronor samma period året före.

Intäkterna uppgick till 3 265 miljoner kronor, jämfört med 1 964 miljoner kronor ett år tidigare.