Dubblerad vinst för Sobi

25 april 2019 08:14

Läkemedelsbolaget Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) redovisar ett rörelseresultat (i vinstmåttet ebita) på 1 509 miljoner kronor för första kvartalet i år, att jämföra med rörelsevinsten på 771 miljoner kronor samma period året före.

Intäkterna uppgick till 3 265 miljoner kronor, jämfört med 1 964 miljoner kronor ett år tidigare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT