Tjällmos förskola Skogslyckan utökade sina lokaler under 2018 genom en renovering av intilliggande före detta äldreboendet Granlidens lokaler.  

I en artikel i Motala Vadstena Tidning uttalade sig Yvonne Larsen, verksamhetschef för förskolorna i Motala kommun, nyligen bland annat om skicket på Skogslyckans lokaler som hon ansåg var nedslitna.

Men uppfattningen hos Bildningsförvaltningen och Tekniska förvaltningen i Motala kommun angående lokalerna skiljer sig från Yvonne Larsens. Lokalens skick är normalt anser de.

- Vår fackmannamässiga bedömning av Skogslyckan, ur ett förvaltningsperspektiv, är att lokalerna är i normalt skick. Sedan kan det möjligt vara sämre eller bättre i vissa rum, men inga större avvikelser som inte har gått att åtgärda har framkommit och inga större åtgärder är inplanerade, säger Susanne Slotter, kommunikatör på Motala kommun, som har fått uppdraget att sammanfatta förvaltningarnas svar.

Bildningsförvaltningen och Tekniska förvaltningen i Motala kommun förklarar att de bedömer skicket på deras lokaler både utifrån slitage och tekniskt skick där kostnaden för planerade  åtgärder vägs in.

- Generellt bedöms varje fastighet och lokal efter vilket skick den är i beroende på vilken verksamhet som bedrivs. Där det kan skilja på till exempel slitage och tekniskt skick. Dessutom påverkar det ekonomiska utrymmet vilka möjligheter som finns att renovera, alternativt åtgärda lokalerna, säger Susanne Slotter.

För att svara på vilka planer och åtgärder som kan komma att vidtas i framtiden skall en förstudie startas efter nyår. 

- Kommunen planerar att göra en större förstudie över alla förskolor utanför tätorten med start under 2019. Där ser vi även över lokalbehoven, både i form av kvalité och om de behöver minska eller öka. I denna förstudie innefattas Skogslyckans lokaler, meddelar Susanne Slotter. 

När lokalens skick har fastställts bestäms i vilken turordning som åtgärderna ska vidtas och i den processen är lokalens ändamål och verksamhet underordnad lokalbehoven. 

–Vid större renoveringar sker även en samordning av verksamhetens behov av lokalanpassningar för att optimera kostnaderna och insatsen, säger Susanne Slotter.