SAC hotar stämma Kriminalvården

– Kritiska medarbetare på Kriminalvården får lägre lön än dem som är tysta, säger Elisabeth Hellman.

När hon tog hjälp av Sveriges Arbetares Centralorganisation, SAC, blev det ännu värre.

Nu planerar facket att gå vidare med tvisten till Arbetsdomstolen.

18 oktober 2013 08:26

Tillsammans med två andra personer jobbar Elisabeth Hellman som frivårdsinspektör i häktet i Norrköping med det så kallade narkotikauppdraget. Arbetet går bland annat ut på att söka upp och motivera de intagna med missbrukproblem till behandling.

I våras fick hon veta att en manlig kollega fått mer än dubbelt så mycket i lönepåslag trots att hon anser att hennes arbetsbörda varit högre.

– Jag har utfört mer arbetsuppgifter vilket lätt kan följas upp av den statistik som arbetsgivaren har fört, bland annat när det gäller hur många samtal och uppföljningssamtal vi haft med klienterna.

"Jag gnäller inte"

Elisabeth Hellman fick 500 kronor i lönehöjning medan kollegan fick 1200 kronor. Hon är övertygad om att det beror på att hon alltid säger vad hon tycker.

– Jag brukar komma med konstruktiva lösningar på hur saker och ting kan bli bättre i organisationen. Det är inte så att jag bara gnäller på det som är dåligt, säger hon och menar att Kriminalvården belönar medarbetare som är tysta.

Och det är hon inte ensam om att tycka. Folkbladet skrev i början av året om en medarbetarundersökning som visar att bara 30 procent av de anställda i Kriminalvården känner att de kan framföra kritik utan att det får negativa konsekvenser.

Förhandlingsvägran

Lönediskrimineringen gjorde henne upprörd varför hon tog kontakt med sitt fackförbund Norrköpings lokala samorganisation av SAC – Syndikalisterna – som kallade till löneförhandling med arbetsgivaren. Elisabeth Helllman ville få möjlighet att argumentera för sin lön. Men istället dök nästa problem upp.

– Vi fick höra att Kriminalvården inte förhandlar med "felorganiserade", utan bara med kollektivanslutna fackförbunden, vilket vi tycker är oerhört allvarligt, säger SAC:s lokala förhandlare i Norrköping Rickard Karlsson.

Efter detta kallade SAC till tvisteförhandling där de krävde skadestånd för bland annat förhandlingsvägran och föreningsrättskränkning.

"Behandlar alla lika"

Parterna träffades i torsdags men kom inte överens.

– Vi anser att vi har uppfyllt vår förhandlingsskyldighet enligt MBL och bestrider därmed deras påstående om förhandlingsvägran, säger Kriminalvårdens personalexpert Helene Lindahl.

Hon framhåller att Kriminalvården behandlar all personal lika oavsett om de är "oorganiserade" eller med i ett kollektivavtalsanslutet fackförbund.

– Vi har största respekt för den grundlagsskyddade föreningsrätten och har inget intresse av att kränka någon person eller en facklig organisation.

När det gäller Kriminalvårdens löner så är de individuella.

– Vi tittar bland annat på prestation och ansvar, säger Helene Lindahl.

Men SAC tänker inte ge sig i frågan. De planerar nu att gå vidare med tvisten till Arbetsdomstolen.

– Vi förbereder även andra åtgärder som bland annat att varsla om stridsåtgärder för att få arbetsgivaren att förstå allvaret i våra krav. Så här ska det inte få gå till på en statlig myndighet, säger förhandlarna Rickard Karlsson och Sebastian Carlsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Malin Perk