Enligt anmälan har personalen vid det aktuella tillfället haft ett dåligt bemötande gentemot en av de boende på gruppboendet.

Bland annat när den boende tänkte gå ut. Då fick en lärling, höra att en i personalen ropade och skrek på den boende att personen inte fick gå ut, utan efter lite skrik gick den boende in i lägenheten igen.

Lärlingen har också berättat att det verkar som att personalen på boendet mer är där för att ta det lugnt och ha roligt tillsammans, men att personalen verkar sakna drivkraft att exempelvis aktivera de boende.

Utredningen har sedan visat att de som bor på gruppboendet inte känner sig trygga samt att personalen inte känner att de har en bra arbetsmiljö.

Det har visat sig att personalen verkar uppgiven och man säger sig inte veta hur man ska bemöta en boende, som ofta är utåtagerande. Något som påverkar övriga boende och även personalens arbetsmiljö.

När det gäller vilka åtgärder ledningen på boendet vidtagit, nämns det att det varit enskilda samtal med berörd personal och även med den person som anmälde händelsen.

Mer långsiktigt har ett arbete påbörjats att stötta personalen i att skapa trygghet för de boende och en bra arbetsmiljö för dem själva.

Utöver det här har ledningen konstaterat att personalen också behöver mer utbildning och stöd i värdegrund och bemötande, en utbildning som planeras att startas under hösten.

Slutligen slår man fast att den rapporterade händelsen är allvarlig och ska bedömas som missförhållande.