Vaccinera utan fördomar för flockens bästa

Vaccineringarna mot Covid-19 rullar i varierande omfattning på ute i de flesta av världens hörn.

Sverige 23 februari 2021 05:15
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Vaccin är ett intressant ämne. Vaccinet ges för flockens - samhällets - skull. Som enskild individ är man viktig framförallt som flockmedlem medan man är mindre intressant som individ. Självklart finns det ett egenintresse för vaccinering hos individerna; vem vill inte göra vad man kan för att gardera sig mot en i somliga fall plågsam resa mot en för tidig död? De nålstick du får i din arm är dock i vaccinsammanhanget enbart något lite viktigare för dig än att även din granne och din nästa tar sina nålstick. Flockens, samhällets och människoartens långsiktiga överlevnad och välmående är ett överordnat intresse visavi varje enskild individs uppfattningar och känslor. Vi har inget vaccinationstvång. Vaccinet erbjuds till alla över arton år. Men självklart är och skall det vara ett starkt tryck på oss individer att anta erbjudandet. Om inte annat så för flockens bästa. 

Frilansskribenten och humanekologen Tommy Gunnarsson skriver om vaccinationsfrågans spänning och betydelse i årets första nummer av Axess Magasin. Han recenserar den amerikanska antropologen Heidi J Larsons bok "Stuck". (Oxford University Press 2020) Boken bygger på hennes forskning som har kommit att bli "världsledande när det gäller att säkerställa de vaccinationsprogram som är synnerligen viktiga lokalt och ute i världen. Bokens grundläggande budskap är med Tommy Gunnarssons ord detta: "För att uppnå en effektiv vaccinering som leder till fullgod immunitet krävs inte bara ett fungerande och säkert vaccin, det krävs också ett genuint och ömsesidigt respekterat socialt kontrakt mellan läkemedelsföretag, samhälle och medborgare om att vaccinering görs både för individen som samhällets bästa."

Sverige har vad jag förstår en god vaccinationstradition. Men nu är nu. Den senaste massvaccinationskampanjen i Sverige genomfördes på hösten 2009 mot den så kallade svininfluensan H1N1. Sedan dess har Sveriges befolkning ökat från 9, 3 och till 10, 4 miljoner människor. Integrationsproblem, språkförbistring, utanförskap och svaga "sociala kontrakt" med samhälle, traditioner och myndigheter har kommit att bli vardag för en växande andel av befolkningen. Vaccinationskampanjen mot Covid-19 behöver planeras och genomföras utan varje antydan till politisk korrekt ängslighet och/eller utan fördomar av annat slag. Flockens och samhällets bästa kräver en vaccinationsplan där målet är att nå varje individ i befolkningen. Inget annat duger.

 

Profilbild Widar AnderssonWidar Andersson
Ämnen du kan följa
Läs mer!
Östergötland

Nu erbjuds nästa åldersgrupp i länet coronavaccin

Finspång

Så många har vaccinerat sig i Finspång

Norrköping

"Folk har blivit väldigt bekväma"

Debatt

Debatt: Vi vill utrota livmoderhalscancer i våra regioner

Krönika

Widar Andersson: Ordning och reda när det som bäst behövs

Visa fler