Därför är den första raden så viktig för de unga

Första raden på CV:t är utan tvekan den viktigaste för ungdomars framtida utveckling på arbetsmarknaden.

Norrköpings kommun 20 februari 2021 09:56
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Före pandemin minskade ungdomsarbetslösheten i Norrköpings kommun till rekordlåga nivåer. Även därefter har vi sett en utveckling där allt färre kommuninvånare är beroende av ekonomiskt bistånd. Detta är en vinst, inte bara för individen, utan också för samhället i stort.

Därför är det bra att regeringen satsar på fler extratjänster i svenska kommuner. Norrköpings kommun har stor nytta av dessa platser och jag ser fram emot det arbete som vi initierat genom att ansöka om statliga medel till en utökning av våra platser för extratjänster. Självklart finns det just nu begränsningar gällande placeringar med tanke på pandemin, men om vi inte försöker, då har vi misslyckats som samhälle. 

För trots pandemin måste det finnas möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden. Varje ny kommuninvånare som lyckas med det är ett steg i rätt riktning. Även om det ”bara” rör sig om en praktikplats, en extratjänst eller någon annan arbetsmarknadspolitisk insats till en början, kan den på sikt innebära en tillsvidareanställning. Kommunens mest lyckade arbetsmarknadsinsats är extratjänster som oftast varar 1 år, där utvärderingar visar att majoriteten av deltagarna faktiskt får en anställning på den arbetsplats där de verkat. Det är fantastiskt! 

Förra våren fanns omfattande begränsningar kring hur vi skulle få ut alla våra ferieungdomar på arbetsplatser för att tillgodose dem deras första rad på i sitt CV. Men vi lyckades bra ändå! Trots pandemin fick vi år 2020 ut totalt cirka 180 ferieungdomar i arbete och hjälpte dem att få en första rad i sina CV. Genom att investera i tidiga insatser och förebygga ungdomsarbetslöshet genom feriearbete så möjliggör vi också att rätt insats tillfaller rätt invånare. 

Men det är också viktigt att rätt stöd kan erbjudas när en insats inte lyckas. Då måste samhället stötta upp, coacha, hjälpa och vägleda individen på rätt spår. Alla ska vi ha samma förutsättningar och möjligheter till ett gott liv, det ska inte grundas på kontaktnät, etnicitet eller plånbokens tjocklek.

Vi socialdemokrater kommer att fortsätta arbeta för att ge kommande generationer, goda möjligheter till utbildning, möjligheter till att komma in på bostads- och arbetsmarknaden men inte minst känna framtidstro och hopp. På sikt skapar det en bättre värld för morgondagens barn och ungdomar. Tillsammans lyckas vi!

 

 

Senad Mutic (S), 1.vice ordförande arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Norrköping

Dödsbo får betala tillbaka över 50000 kronor

Annons
NTM Jobbplus

Experterna som hjälper dig att lyckas med din rekrytering

Norrköping

Rapport: Stort behov av kompetens hos företagen

Norrköping

Trendbrottet: Arbetslösheten minskar

Norrköping

Ny satsing: "Vi investerar i ungdomarna"

Visa fler