Ärligt talat. Jag fattar inte.

Det påstås att dessa vinster är orättmätiga. Vinsterna kunde i stället ha använts för att förbättra den kommunala skolan. Hur då? Om inte Friskolan hade funnits hade inte dessa vinster uppkommit.

20 februari 2011 00:01

Helt ärligt talat. Jag kan inte förstå varför Friskolor är en sådan seg symbolfråga för många Socialdemokrater. Att de flesta Vänsterpartister ser rött när de ser ett privat företag som gör samhällsnytta är lättare att förstå. De har den ideologin. Staten är objektivt bäst. Så är det bara. För V spelar det ingen roll om ett privat företag är bra för medborgarna. Ett privat företag är skumt och slemt av princip.

 

Med Socialdemokraterna är det annorlunda. Partiets framgångssaga är grundad i den Svenska Modellens samarbete mellan politik och företagande. Det har snart sjuttio gått år sedan S bestämde sig för att stryka förstatligande och socialisering ur partiprogrammet. Det viktiga för Sossarna är att saker och ting fungerar. En pragmatism med lite Mao-stuk. Så länge de fångar råttor spelar det ingen roll vilken färg det är på katterna.

 

Fristående skolor har snart tjugo år på nacken. De första åren var de inte så många. De flesta var rätt speciella; rörde sig ute på de pedagogiska marginalerna. Med tiden blev de fler, större och alltmer allmänt inriktade.

I Sveriges största städer är det i dag ungefär lika vanligt att ungdomar studerar i Friskolor som vad det är att de går i kommunala skolor.

Jag har varit med på hela resan; från 1993 och fram till nu. Mitt intresse för fristående skolor har jag hela tiden kombinerat med ett Socialdemokratiskt tänkande och engagemang. Så var det då jag som förälder fick styrelseuppdrag i Söderbaumska skolan i Falun. Så var det när jag var ordförande i Falu Fria Gymnasieskola. Så var det när jag hade förmånen att vara med då Kunskapsskolan startade. Så var det när jag var ledamot och ordförande i Vittra Utbildning AB. Så är det nu när jag är ordförande för Advisory Board i Academedia AB.

 

Att studera på en Friskola är precis lika avgiftsfritt som vad det är att studera på en kommunal skola. Skolorna är öppna för alla. Det som tilltalar mig mest med Friskolor är att de av överlevnadsskäl måste stå på tå för sina elever. En Friskola kan inte få några pengar av skattebetalarna för att göra ett dåligt jobb. En Friskolas enda intäkter är de politiskt beslutade skolpengar som följer med eleverna till de skolor där de väljer att studera. Gör skolan ett dåligt jobb så tar folk sin Mats ut skolan. Precis så ska det vara. Skolan är till för eleverna. Varenda en av de tusentals skolor som vi har är till för just de elever som går på just den skolan.

 

Staten sätter upp mål för vad en skola ska lyckas med för att få fortsätta att vara en skattefinansierad skola. En och annan Friskola misslyckas med sitt uppdrag. Då blir de av med sitt tillstånd och sina intäkter. Så ska det vara. Det tragiska är att det bara är fristående skolor som utsätts för denna kontroll. Kommuner kan år efter år fortsätta att vara huvudmän för skolor där 30-40 procent av eleverna inte når upp till de resultat som det politiska Sverige bestämt. Hur denna ordning kan vara något som applåderas av Socialdemokrater är obegripligt för mig.

 

Fristående skolor skälls för att gå med vinst. Klart att de måste gå med vinst. Vad skulle de annars göra? Friskolor är sina egna. De har ingen kommun där de kan rulla in ekonomiska underskott. En Friskola måste över tid vara så pass bra att den kan gå med vinst. Annars finns den inte kvar.

 

Det påstås att dessa vinster är orättmätiga. Vinsterna kunde i stället ha använts för att förbättra den kommunala skolan. Hur då? Om inte Friskolan hade funnits hade inte dessa vinster uppkommit.

 

Det allmänna ska självfallet hålla ett öga på vinsterna. De politiker och myndigheter som har hand om skatteintäkterna reagerar ofta precis som de ska då vinsterna blir större och allmänna. De sänker skolpengen. Om det är möjligt att skapa bra skolor med lägre ersättning från skattebetalarna så ska ersättningen sänkas. Mer skattepengar kan i stället föras över till andra områden som t ex äldreomsorg och/eller sjukvård.

 

 

Friskolor sägs orsaka segregation; det påstås ofta. I huvudsak är sådana påståenden felaktiga. Sant är att samhället i dag är annorlunda segregerat i dag än vad det var för femtio år sedan. Bostadsområden blir alltmer socialt enhetliga. De skolor som finns i dessa enhetliga områden är självklart en del av segregationen. Skolorna skapar dock inte segregationen. Med det fria skolvalet förhåller det sig delvis annorlunda. Ungdomars och familjers möjlighet att söka sig till andra skolor än de som ligger närmast hemmet är både segregerande och dissegregerande. Jag har varit på väldigt många skolor i storstäder där eleverna kommer från ”hela världen”. Störst och färskast intryck har jag från Teoretiska Gymnasiet i Lindholmen i Göteborg. Elever från alla stadsdelar möttes i skolan. Det som förenade dem var inte inkomster, kultur, bakgrunder. Det som dragit dem till just detta gymnasium var intresset för avancerade teoretiska studier. Utan det fria skolvalet hade en mycket stor del av eleverna varit förvägrade från de möjligheter som Teoretiska Gymnasiet skapar. De hade fått stanna vid sin läst. Hur kan Socialdemokrater anse att detta hade varit bättre?

Segregationen i dagens samhälle kräver politiker som inser att uppgiften är att skapa en modell där alla skolor håller så hög standard att de förtjänar skattebetalarnas finansiering. Det vore förödande om skolor med en viss sorts huvudman skulle anses vara bättre bara därför att de har en viss sorts huvudman.

Friskolor har nu funnits i snart tjugo år. Socialdemokraterna håller fortfarande på och kritiserar Friskolor just därför att de är Friskolor.

Ärligt talat. Jag förstår det inte. 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Widar Andersson