Mister frihet utan misstanke om brott

En majoritet av alla frihetsberövanden som polisen gör i Norrköping sker enligt LOB, Lagen om omhändertagande av berusade personer. Närmare 200 personer sätts i fyllecell varje månad. Detta trots att LOB är en vårdlag och att de frihetsberövade inte misstänks för något brott.

10 juli 2010 03:00
Enligt polisens egna arbetssiffror frihetsberövades 2 368 personer i Norrköping enligt LOB under 2009 och första halvåret i år har 1 115 omhändertagits enligt samma premisser. Det står för en majoritet av alla frihetsberövanden polisen gör.

 

För att man ska bli föremål för att frihetsberövas enligt LOB krävs det att polisen anser att man är så berusad att man är en fara för sig själv eller sin omgivning.

 

Viktigt samband
Lagen får inte användas enbart för att få bort bråkstakar från gatorna utan det krävs att kraftig berusning är inblandad. Däremot är det upp till de enskilda polismännen på gatan att avgöra om en person ska "lobbas" eller inte.

 

- Lagen tillämpas när man är så berusad att man inte har kontroll över sig själv, man kanske är hotfull eller kastar saker omkring sig. Det ska finnas en koppling, ett samband mellan berusningen och beteendet, annars är det polislagen som gäller, förklarar Stefan Mann, chef för ordningsavdelningen i Östergötland.

 

- Det görs inga alkoholtester utan man går på tecknen och beteendet.

 

Ändå frihetsberövas så många som upp till 200 personer i månaden bara i Norrköping.

 

- Lagen har funnits sedan 1976 och det är praxis att det fungerar så här.

 

Körkortsregistret
Godtyckligheten i lagstiftningen gör att vissa människor blir upprörda och anser sig felaktigt bedömda. Anser man sig felaktigt omhändertagen för fylla går det att anmäla sitt fall till JO, men där konstateras det ofta att det är så gott som omöjligt att i efterhand avgöra om omhändertagandet var korrekt eller inte.

 

- Det blir alltid några klagomål och folk som är missnöjda. Det går ju en notering till körkortsregistret och när folk inser det händer det att det blir klagomål, konstaterar Stefan Mann.

 

Då en person som frihetsberövats enligt LOB inte är föremål för brottsmisstanke har polisen dock ingen laglig rätt att identifiera den omhändertagne.

 

- Vi vill ju att det sker, men man behöver inte identifiera sig. Polisen har inte laglig rätt att identifiera någon om inte är brottsmisstänkt.

 

Missnöje
Missnöjda blir inte bara dem som anser sig kränkta och felaktigt frihetsberövade. Även polisen är missnöjd med det sätt lagen används, om än på ett lite annat sätt.

 

- Vi har alltid öppet och får inte säga nej, suckar Stefan Mann.

 

Trots att LOB är en vårdlag blir det i majoriteten av alla fall ändå polisen som får ta hand om de frihetsberövade.

 

- Det är inte rimligt att lägga in någon på ett cellgolv för att vårdas av vaktpersonal. Sjukvården tar inte emot berusade om de inte är sjuka.

 

- Vissa landsting har tillnyktringsenheter, men det finns inte i Norrköping och då blir det så att de får ligga hos polisen och nyktra till.

 

Fara för sig själva
I statistiken finns förstås också de som ofta återkommer till arresten.

 

- Det kan handla om kroniska alkoholister, människor som inte har någonstans att vara och då är ju chansen större att man blir omhändertagen.

 

Mann påpekar också att det blir lite större tryck under sommaren när folk dricker mer och det sker betydligt oftare utomhus.

 

- De flesta som omhändertas är en fara för sig själva.

 

Cirka 200 Norrköpingsbor i månaden närmare bestämt.

 

* LOB, Lagen om omhändertagande av berusade personer, innebär att en person som är så berusad att han eller hon utgör en fara för sig själv eller andra kan frihetsberövas av polisen. Det är upp till den enskilde polismannen på gatan att göra bedömningen om en person är för berusad eller inte.

 

* Då LOB är en vårdlag misstänks den som frihetsberövas inte för något brott och kan hållas i förvar i max åtta timmar.

 

* I samband med att man "lobbas" informeras socialtjänsten och det sker även en markering i körkortsregistret. Den som "lobbas" två gånger inom loppet av ett par år riskerar att bli av med körkortet.

 

* Då man som omhändertagen enligt LOB inte misstänks för något brott går det inte att överklaga till domstol.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!