Miljöbilskrav för parkering i innerstan

Från halvårsskiftet krävs det miljöbil för att få boendeparkering innanför Promenaderna i Norrköping. Man kommer att kunna ansöka om dispens, mot en tilläggsavgift om 450 kronor per år. Förebild är Norrköpings finska vänort Tammerfors.
- Det har fungerat bra här hos oss, säger Puhdas Ilma i Tammerfors miljöstyrningsgrupp.

1 april 2010 03:46

Norrköpings kommun, som ju redan nu gör det förmånligare för miljöbilar att parkera i city, planerar nu att ta ytterligare ett steg för fler miljöbilar i innerstaden. Det var efter ett besök i Tammerfors, en av Norrköpings vänorter, som idén föddes. Norrköping inrättar därför en ny kommunal enhet för centrummiljö, vars första uppdrag blir att sjösätta de skärpta reglerna för bo-parkering av bilar som inte uppfyller miljökraven.
? Man kan säga att gratis korttids-parkering för miljöbilar i city var moroten. Nu kommer det lite piska om man ska boende-parkera icke-miljöbilar där, säger Lucht Schone som blir gruppens ordförande.
Ett totalstopp för boende-parkering av icke miljöbilar innanför Promenaderna anses dock av enheten för centrummiljö vara ett allt för drastiskt steg. Under en längre övergångsperiod kan man som bilägare därför ansöka om dispens mot en tilläggsavgift på 450 kr per år.
? Denna dispens är en ren formalitet. Vi kommer att bevilja alla ansökningar, bara de är korrekt ifyllda. Men målet är att om ett antal år helt stänga för möjligheten att boende-parkera i innerstaden om man inte kör en miljöbil, säger Schone till Folkbladet.
Bra med extrapromenad
Extrapengarna som kommunen får in kommer, enligt Lucht Schone, att användas för olika miljöförbättrande åtgärder i centrum.
? Där har vi ännu inte satt ner foten, eftersom vi inte exakt vet hur mycket pengar som kommer till oss, säger Schone.
Hur blir det med de områden utanför Promenaderna där man i dag får boende-parkera. Blir det ingen skärpning av kraven där?
? Inte i det här läget. Där kommer man även fortsättningsvis att få köpa boendeparkering till nuvarande pris för icke miljöbilar, säger Schone.
Hur tror du att de nya reglerna kommer att tas emot av de som inte har miljöbil och boende-parkerar i city?
? Jag har naturligtvis förståelse för att några kanske blir lite arga. Men man måste komma ihåg att vi gör detta för att förbättra miljön för de som bor i centrum. Sedan har de ju faktiskt möjlighet att fortsätta boende-parkera utanför Promenaderna till nuvarande pris, om man tycker att tilläggsavgiften är för hög, säger Schone och tillägger att en extra promenad till bilen bara gör gott.
Och i Tammerfors är man som sagt nöjd med systemet som infördes förra året.
? Jo, folk här har tagit emot det bra. Roligt att vår vänort Norrköping nu väljer att följa efter, säger Puhdas Ilma.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!