Advokat: 8,5 miljoner är för lite

Kriminalvården ska betala närmare 8,5 miljoner kronor i skadestånd till Apotekstjänst AB efter en tveksam upphandling om leverans av så kallade dospåsar som genomfördes 2014.

29 november 2017 16:07

Apotekstjänst krävde 24 miljoner kronor i skadestånd. Man anser sig förfördelad i upphandlingen då villkoren för vissa leveranser ändrats under upphandlingens gång. Apotekstjänst har klagat på två punkter. Dels anser man att Kriminalvården gjort en otillåten direktupphandling – men det anser alltså inte tingsrätten har skett. Däremot menar rätten att det blivit ett missförstånd parterna emellan och att Kriminalvården förmedlat en missvisande bild av förutsättningarna för upphandlingen.

Apotekstjänst ombud, advokat Einar Wanhainen kommenterar domen mot Kriminalvården såhär.

– Vi är nöjda med att tingsrätten anser att det är ett upphandlingsfel, men vi tycker att summan borde varit mer. Annars hade vi inte yrkat mer.

Kommer ni att överklaga?

– Det bestämmer mina klienter och inte jag. Och mina klienter är inte anträffbara. De är bortresta på fjärran ort så att säga.

Einar Wanhainen förklarar att man kan få skadestånd i ett upphandlingsmål om en myndighet anses ha gjort fel i det konkurransuppsökande skedet. Tingsrätten har i det här målet bedömt att man gett de som skulle lämna anbud föreställningen att man inte kan lämna anbud på en dospeng.

–Däremot har man inte sagt att man gått ifrån villkoren i upphandlingen så att det ska anses vara en ny upphandling, säger Einar Wanhainen.

Han öppnar också för att parterna möts i hovrätten.

– Jag antar att Kriminalvården kommer att överklaga. Och om de gör det finns det inget skäl inte göra det själva med.

Kriminalvårdens ombud Max Björkbom är just nu restriktiv med kommentarer.

– Vi behöver gå igenom det här och fundera. Det är klart att det är en besvikelse, men vi måste fundera i lugn och ro och ta till oss vad tingsrätten har sagt och inte sagt, liksom.

Kriminalvården ska utöver de 8,5 miljoner kronorna plus ränta också betala Apotekstjänst rättegångskostnader på närmare en halv miljon till. Tvisten har pågått sedan 2014 och räntan sedan dess hamnar på ytterligare ett par miljoner kronor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Angelica Forsberg