Det är det lilla ordet bör som har ställt till det. Enligt Kammarrätten i Stockholm, där nu ärendet har hamnat, är svenska det enda språket som använder sig av uttrycket bör.
Autism- och Aspergerföreningen blev informerad om att EU-loggan bör vara med och trodde inte att den var ett krav för att få bidrag. Men så är det, enligt Kammarrätten, som i sin dom skriver: ”I den engelska språkversionen används uttrycket shall contain, i den franska comportent... ”
Enligt Kammarrätten i Stockholm torde det stå klart att EU-flaggan och Mål 3-logotypen ska vara angiven på bokens första sida och eftersom boken inte uppfyller detta krav, får föreningen inga pengar.
Övergrepp
Men Autism- och Aspergerföreningen, med Per-Einar Nordkvist i spetsen, ger inte upp, utan tänker driva ärendet vidare så långt det går. Nästa instans är Regeringsrätten och sedan vidare till EU.
– Det här är ett rättsövergrepp. Arbetsförmedlingen har 13 jurister som sysslar med ärendet och jag är pensionerad gubbe. Vi får inte ens rättshjälp, eftersom vi är en förening.  Det är verkligen David mot Goliat, säger Per-Einar Nordkvist.
Boken det handlar om är ”Dom kallade oss sinnesslöa” och gavs ut 2003. I boken ingår det material som användes i en utställning, och i det informationsarbete som föreningen bedrev under två år i FILA-projektet, som var finansierat av EU med tre miljoner kronor.
120 sidor
Under projektet beslöt föreningen sig för att ge ut informationsmaterialet, i form av en tryckt skrift på 120 sidor. Tryckkostnaderna svarade föreningen själv för men det var informationsmaterialet, text och bilder, som föreningen anser sig ha rätt att få ersättning för.
Det är Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, som beviljade projektet pengar men det är Arbetsförmedlingen som sköter ESF:s utbetalningar, varför det är Arbetsförmedlingen som är föreningens motpart i ärendet.
Det var i juli 2008 som Arbetsförmedlingen, efter rekommendation från ESF, meddelade föreningen att man inte tänkte betala de 70 000 kronorna, eftersom boken saknar EU-flagga och Mål 3-logotyp.
Överklagade
Autism-och Aspergerföreningen överklagade beslutet till Länsrätten i Stockholms län, som i en dom i juni förra året gav föreningen rätt. Arbetsförmedlingen skulle stå för kostnaderna för bokframställningen, ansåg Länsrätten.
Arbetsförmedlingen överklagade då Länsrättens dom till Kammarrätten i Stockholm, som nu har gett Arbetsförmedlingen rätt. Det blir inga pengar när EU-loggan saknas.