Detta är ett annonssamarbete

Skakig inledning på börsen 2022-vad händer med kryptovalutor?

13 april 2022 12:59

År 2022 har inletts med en rejält skakig börs. Faktorer som ökad inflation, rekordhöga energipriser, rädsla för räntehöjningar men även spända utrikespolitiska relationer med Ryssland skapar oro på börserna runt om i världen.

Inflationen har varit något lägre i Sverige än euroområdet men beräknas likväl påverka hushållens köpkraft och konsumtion. Sparande och investeringar kan vara svårare att välja när lönen inte räcker lika långt. Om börsen är skakig kan det vara svårt att veta vart det är bäst att investera i men att investera i kryptovalutor kan vara ett alternativ till traditionella börsen.

Lära sig investera med kryptoguider

Den som överväger att börja handla och investera i kryptovaluta kan behöva hitta tryggare alternativ år 2022. Som nybörjare krävs det mer, för kryptovalutor är volatila, värdet kan rusa för att sjunka som en sten. Det finns dessutom tusentals olika kryptovalutor att investera i.

Det är en bra start att läsa kryptoguider och Crypto Meister är Sveriges största kryptoguide. Genom att läsa guider går det att öka förståelsen för hur det går att investera säkrare utifrån personliga förutsättningar. Att bara kasta sig in och försöka göra stora vinster kan leda till stora förluster. Därför är det bra att börja med en mindre summa och hålla sig inom sig planerade budget.

Att investera i kryptovalutor är en risk

Det är framför allt långsiktiga investeringar som varit lönsamma tidigare när det kommer till kryptovalutor. Samtidigt kan det vara en svår avvägning när kursen är instabil och det finns långvariga perioder med värdetapp. Det gör att det krävs en hel del av den som handlar med kryptovalutor. Framför allt krävs tid att sätta sig in i nyheter som rör specifik handel. 

Genom att utgå från att det är ett risktagande, villighet att sätta sig in i hur olika kryptovalutor fungerar och ha en långsiktig plan för sparandet ökar chanserna att göra vinster. I början är det även att rekommendera att hålla sig till stora och välkända plattformar för att undvika bedrägerier.

Påverkar börsen även kryptovalutor?

Kryptovalutor kan inte påverkas på samma sätt som traditionella valutor då det är decentraliserade. Det som styr värdet är i stället den efterfrågan och det utbud som finns. Samtidigt så kan länders beslut om att exempelvis förbjuda kryptovalutor ha en påverkan på värdet. Därför gäller det att vara påläst om vad som händer i omvärlden precis som med traditionella börsen när det kommer till yttre faktorer som kan påverka kryptovalutors värde.

Det som kan påverka värdet är även när räntor stiger, då drar sig ofta större investerare ur mer riskfyllda investeringar som kryptovaluta. I sin tur leder det till att efterfrågan blir lägre än utbudet vilket är en faktor som styr värdet på kryptovalutor.

Från

Cryptomeister