Detta är ett annonssamarbete

Regionchef degraderades – levererade inte sexuellt

Kvinnan och direktören på storbolaget ingick ett sexuellt avtal som gav bättre bonus. Men när hon enligt direktören inte längre följde avtalet riskerade hon att gå ner i både tjänst och lön.

15 oktober 2020 14:01

Arbetsrättsexperterna på RiVe juridiska byrå tog sig under året an ett ärende som kretsade kring ett internationellt storbolag med säte i Sverige. En kvinnlig regionchef i medelåldern kontaktade byrån inför stundande förhandlingar, som hon misstänkte skulle innebära både löneförlust och nedgradering av hennes nuvarande tjänst.

Anledningen till detta var att den kvinnliga regionchefen och bolagets manliga direktör tidigare ingått ett avtal som innebar att kvinnan förväntades utföra vissa sexuella tjänster mot högre bonus och högre befattning.

Det här var en kvinna som gjort en raketfartstillväxt i karriären. Nu stundade en ny bonusmöjlighet och ny förhandling. I privatlivet hade det också skett en del förändringar. Hon hade gift sig och skaffat barn och kände att det var dags att avsluta det sexuella avtalet med direktören, som hade beståtts i 8 års tid, berättar Karl Gustavsson, sakkunnig förhandlare vid RiVe Juridiska Byrå

I förhandlingarna med direktörn förstod han visserligen situationen, men menade då att han var tvungen att degradera kvinnans anställning vilket skulle innebära betydligt lägre lön och förflyttning till en ny ort. Regionchefen som tidigare haft en månadslön på 180 000 kronor erbjöds nu en lägre roll med 70 000 i månadslön. Men eftersom hon skaffat en livsstil och utgifter utifrån sin regionchefslön ansåg hon att hon inte kunde gå ned så mycket i lön.

När RiVe Juridiska byrå kopplades in i förhandlingarna fokuserad man istället på möjligheten att köpa ut kvinnan genom att presentera en uppgörelse. Parterna nådde således en överenskommelse och kvinnan fick lämna företaget mot ett vederlag på 30 månadslöner av hennes ursprungliga regionchefslön på 180 000. Totalt fick hon ut 5,4 miljoner kronor.

RiVe berättar att den här typen av uppgörelser inte är helt ovanliga i stora bolag och den aktuella direktören var helt transparent med att avtalet sett ut som kvinnan sagt, det var ingen hemlighet i förhandlingen.

En chef på en tillräckligt hög nivå blir ”untouchable”. De sätter villkoren för avtalen och har ofta med sekretessbestämmelser som gör att om informationen kommer ut offentligt kan den som brutit sekretessen bli skyldig att betala mångmiljonbelopp, berättar Karl Gustavsson och fortsätter,

Direktörn skulle aldrig själv riskera att förlora sitt jobb. Den här typen av avtal är något vi kommer i närheten av på cirka 15 procent av ärendena på den här lönenivån.

Regionchefen lämnade bolaget, nöjd över att kunna gå därifrån med ett skäligt vederlag. På så sätt får hon en helt annan grund att bygga en fortsatt karriär på. 

Rive Juridiska Byrå är en juridisk byrå med expertkompetens inom arbetsrätt och förhandling. Byrån har erfarenhet av att arbeta med både mindre aktörer på den svenska arbetsmarknaden och globala bolag.

Från

Compexia Law Group