Detta är ett annonssamarbete

Kronan stiger i takt med att pandemin avtar

Såväl den svenska som den norska kronan ser ut att kunna surfa upp på högre värden i takt med att smittotalen går ned i år. Det visar en analys genomförd av Reuters.

8 februari 2022 11:29

Under den första vågen av Covid-pandemin tog både den svenska och norska kronan stryk. De båda valutorna har parallellt gjort en stegvis återhämtning som fascinerar utländska analytiker. Att en större internationell aktör tittar närmare på ett land som Sverige beror på att den svenska kronan är en av de mest handlade valutorna i världen. Dessutom är valutahandel överlag populärt i Sverige.

Eftersom valutamarkanden är en av världens störst finansiella markander bli de variabler som styr kronornas värden så extremt talande, och värdefullt. Valutor till ett värde på över 5 biljoner euro köps och säljs varje dag. Vilket kan jämföras med aktiehandel på en börs som the New York Stock Exchange som har en omsättning på 40 miljarder. För mer information går det att få introduktion till nätbaserad forex trading.

Två kronor som dansar i någorlunda i takt med varandra

Att analyserar Sverige och Norge utifrån ett valutafilter är logiskt på många sätt. Båda länderna är starkt beroende av export, från råvaror, industriprodukter, högteknologi och tjänster. Båda länderna bedöms således ha en stark återhämtning i pipen. I takt med tredje vaccindosan bygger upp befolkningarnas styrkekraft och den internationella handeln normaliseras.

Medans analysen kring den norska kronans värde kretsar kring oljepriser, bankräntor och statlig intervention för att styra valutans värde - vilket resulterar i NOK stiger över kronan (vilket redan skett) – rör analysen av den svenska kronans värde i huvudsak om Riksbankens förehavanden.

Riksbanken: Kroninstitutionen

Den svenska ekonomin förväntas stiga med ett antal procentenheter under året, vilket Regeringen bekräftade i slutet av 2021 när de skrev upp tillväxten för förra året. Fast osäkerheten kring pandemin fortsatt är ett faktum. Riksbanken håller fortsatt ett milt grepp om penningpolitiken. Inga räntehöjningar förväntas inom den överskådliga framtiden.

Riksbanken slutade stödköpa obligationer under en hög takt sista december 2021, och förväntas inte återuppta dessa stödåtgärder igen. Syftet var att hålla det allmänna ränteläget nere och bidra till en fungerande kreditförsörjning. Detta är dock en sanning med modifikation eftersom Riksbanken framhäver att de under första kvartalet 2022 kommer att fortsätta köpen – dock i en helt annan omfattning än tidigare. Det vill säga enbart för att kompensera för förfall i syfte att bankensinnehav ska hållas på en oförändrad nivå och därmed bidra till en väl avvägd penningpolitik. 

Upp 2020. Ned 2021. Upp 2022

Det gick bra för kronan under 2020. Den försvarades under 2021. Under 2022 ser det ut som att den kan klättra upp mot nya höjder. Oavsett dessa fluktuationer är kronan en av de valutor som det handla mest av i världen. Denna diskrepans visar att en stark omsättning inte per automatik ger en stark, eller hög-värderad valuta. Istället ropas det titt som tätt om riskerna för att kronan pressas när det exempelvis uppstår oroligheter på den politiska sidan. Det är snarare ett tecken på att valutamarknaden och dess analytiker, betraktar SEK som en trygg hamn. 

Från

Fx Forex