Samtal om fattigdom och ojämlikhet

26 februari 2016 14:56

LO:s tidigare chefsekonom Dan Andersson har skrivit boken Tak för fattigdom – så skyddar vi demokratin. På tisdag, den 1 mars, är han inbjuden till ett samtal om boken, om fattigdom, demokrati och ojämlikhet i Sverige.

Bakgrunden är att allt fler blir fattiga i Sverige. År 1990 var drygt en av 20 fattig, men år 2025 kan den andelen ha ökat så att var femte är fattig. Med fattig avses den som har inkomster som motsvarar 60 procent av medianinkomsten för hushållen.

Boken kommenteras av Kristina Mårtensson, samhällspolitisk chef på fackförbundet Kommunal och Lars Stjernkvist, kommunalråd i Norrköping. Moderator är Göran Färm.

Bakom seminarieserien står Arbetets Museum och Linköpings universitet (REMESO), denna gång ihop med Kommunal, ABF och Hjalmarson & Högbergs förlag.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!