2018 fick Arbetets museum sammanlagt 8 145 000 kronor från bland annat företag, kommuner, fack och stiftelser för utställningsprojekt som kommer att visas på museet och i övriga delar av landet.

Så mycket pengar har Arbetets museum aldrig tidigare fått under ett enskilt år.

– Det är oerhört glädjande att vi förmår locka så många aktörer från så breda samhällsgrupper att vara med och finansiera verksamheten. Vi ser det som ett kvitto på att Arbetets museum bedriver en angelägen och högkvalitativ verksamhet. Museet är statligt finansierat, men vi är också beroende av externa projektmedel för att kunna erbjuda våra besökare attraktiva utställningar, säger Niklas Cserhalmi, museidirektör på Arbetets museum.

Det är framför allt tre projekt som lockat finansiärer att bidra till verksamheten; Jobblabb, Robot! och Det resande demokratilabbet.

Utställningen Jobblabb öppnar i november i år och ger på ett lekfullt sätt mellanstadieelever och barnfamiljer möjligheter att göra mer medvetna framtidval vad gäller utbildning och arbete.

– Jobblabb blir en lustfylld plats där barn och vuxna utmanar sig själva fysiskt och mentalt för att ta reda på sina starka sidor. Utställningen matchar dina bästa sidor mot olika jobb. Man kanske kan beskriva det som ”studie- och yrkesvägledning möter Tom Tit”.

Jobblabb finansieras av Region Östergötland och nästan alla kommuner i länet. Företag som Siemens i Finspång och Toyota Material Handling i Mjölby samt facken Kommunal, Unionen och IF Metall finns också med som finansiärer. Den statliga innovationsmyndigheten Vinnova bidrar med 2 miljoner.

Det resande demokratilabbet är en vandringsutställning som ger besökarna motståndskraft mot nättroll, falska nyheter och all sorts extrem politisk och religiös propaganda.

– Att vi som medborgare utsätts för skickligt designad propaganda förklädd till faktabaserade nyheter är ett av vår tids stora hot mot demokrati och framtidstro.

Demokratilabbet finansieras av Svenska Postkodstiftelsen och kommer att visas på 30 bibliotek runt om i hela landet.

Storsatsningen Robot! behandlar hur robotisering, digitalisering och artificiell intelligens påverkar våra nutida och framtida liv. Redan i oktober i år ska en del av utställningen öppna, medan huvudöppningen dröjer till 2021.

Det statliga forskningsrådet Formas finansierar Robot med 2 miljoner och Sveriges Kommuner och landsting (SKL) bidrar med 1 miljon.