Nackdel för kulturprofilen i parallell HD-dom

25 april 2019 10:02

Jäv uppstod inte i ett våldtäktsärende där ny bevisning lämnades in efter det att huvudförhandlingen avslutats, enligt en dom i Högsta domstolen (HD). Därmed går domstolen emot den dömdes åsikt att en ny rättegång borde hållas med andra domare.

Avgörandet i detta fall kan få betydelse för om den så kallade kulturprofilen kommer att få sin sak prövad i HD.

I hovrätten dömdes han till 2,5 års fängelse för två våldtäkter. Han har överklagat domen till HD och hävdar bland annat att rätten även i hans fall var jävig, eftersom han lämnade in ny bevisning efter huvudförhandlingen.

I väntan på det första jävsavgörandet beslutade HD att skjuta upp beslutet om kulturprofilens prövningstillstånd, men nu kan domstolen ta upp kulturprofilens ärende igen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT