Litteratur Teckningar från romanen "Lille prinsen" av franske författaren Antoine de Saint-Exupery har hittats i ett förråd i norra Schweiz. En fastighetsmogul och konstsamlare som avled förra året ska ha köpt teckningarna på auktion 1986.

"Lille prinsen" är en historia där huvudpersonen med samma namn kommer från planeten B612 och har varit på en resa i rymden. Det är en barnbok, men många vuxna uppskattar också den lille prinsens observationer av den mänskliga naturen.

Författaren Saint-Exupery skrev berättelsen under andra världskriget, då han flytt till USA från Frankrike. Han återvände dock och stupade under en spaningsflygning utanför Korsika 1944.

Teckningarna som hittats är tidiga skisser till "Lille prinsen", där prinsen syns prata med en räv och sitta på sin planet. Winterthurmuseet, i vars förråd teckningarna hittades, kommer att kontakta biblioteket Morgan Library i New York, där de flesta av Saint-Exuperys originalskisser finns bevarade.