LÄS MER:80 musiker kritiserar stadens projekt

Från kommunledningens sida är man tydlig med att det inte finns några besparingskrav gällande De Geergymnasiets musikutbildning. Tidigare har utbildningen överskridit sin budget. Men nu måste kommunens enheter, skolorna och varje utbildningsprogram, arbeta för att hålla sin budget.

– Det är inte rimligt att skjuta till mer pengar. Skulle de inte följa sina ramar tar de resurser för andra områden som har betydligt tuffare förutsättningar, säger Lars Stjernkvist.

Artikelbild

Han tycker att brevskrivarna tecknar en missvisande bild av Musikstadsprojektet, eftersom de mest betydande delarna inte handlar om korta evenemang eller konferenser.

– Det viktiga arbetet är att bryta en struktur och göra det lättare för människor att leva av musik. Som de skriver har vi en bra gymnasieutbildning, men även eftergymnasial utbildning behövs. I det arbetet har vår musikstadssamordnare varit en jätteviktig motor, säger han.

– Vi har ju fått till en sådan musikutbildning men vi för diskussioner med universitet om att få fler utbildningsmöjligheter. Man ska inte behöva flytta från Norrköping för att utvecklas som producent, tekniker eller annan musikutövare. Men det är klart att det här kostar en del resurser.

LÄS MER:Hon vill inte ställa musik mot musik

När musiklinjen på Marieborgs folkhögskola var en nyhet skrev vi att Norrköpings kommun bidrar med totalt 900 000 kr de första tre åren.

– Sedan pekar de i brevet på ett dilemma som vi kommer att leva med: Balansen mellan kärnverksamheten och saker vi gör för att synas och höras. Men inslag som till exempel harpfestivalen i förra veckan tillför både resurser och inspiration som på sikt kan gagna musikgymnasiet, säger Lars Stjernkvist.

Konferensen som brevskrivarna regagerat på arrangeras av Sound Diplomacy, som är konsulter för EU och FN i frågor om musikens värde för samhällsutveckling och stadsbyggnad. Norrköping bidrar med 100 000 kr från stiftelsen Norrköpings bästa samt kostnader för lokalen. Även exempelvis harpfestivalen fick ett stöd i liknande storleksordning.