Förvirrad debatt om Friskolornas ekonomi

Norrköping 1 mars 2021 09:59
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I den pågående debatten om friskolorna, hävdar Socialdemokraterna att dessa har en negativ påverkan på de kommunala skolornas ekonomi. Man anser att friskolorna tar del av pengar de inte har rätt till, tar ut dem i vinst och dränerar de kommunala skolorna på resurser.  Man menar också att Sverigedemokraterna skulle stödja orättfärdiga vinstuttag vilket naturligtvis är felaktigt. Vinstdebatten är till stora delar är en ideologisk debatt. Ofta förekommer missvisande påståenden om hur friskolorna sköter sin ekonomi samt att de gör kommunala skolor fattigare och “mindre attraktiva”. Vad man vill föra i bevis är att dagens friskolesystem egentligen bör förbjudas.

Det är dock ett faktum att friskolor blir allt mer populäraEn av fem grundskoleelever sökte sig till en friskola under 2019. Bland elever med utländsk bakgrund, som är födda i Sverige, sökte sig var fjärde elev till en friskola  (Friskolornas Riksförbund 2019) I verkligheten är alltså friskolorna en självklarhet för många familjer, trots att de är ifrågasatta av friskolemotståndarna. Vi stödjer Friskolornas förslag om att skolpengens beräkning, vinster och ersättningsnivåer, bör göras mer kontrollerbara och transparenta så att debatten hädanefter kan baseras på fakta. En sådan debatt skulle dessutom vara hela skolvärlden till gagn.

Enligt Sverigedemokraterna ska den grundläggande principen, även i fortsättningen vara, att ersättningen till kommunala respektive fristående skolor baseras på lika villkor. Utgångspunkten för ersättningsreglerna ska vara att ersättningen per elev ska vara densamma oavsett om eleven går i kommunal eller fristående verksamhet.  Bidraget till skolorna är redan nu differentierade och består dessutom av ett grundbelopp och i förekommande fall ett tilläggsbelopp. Allt bygger på en kommunpolitiskt beslutad resursfördelningsmodell och skillnaderna i ersättning är stora mellan Sveriges kommuner. Sverigedemokraterna betonar att hur skolorna använder skolpengen är upp till huvudmannen, så länge man följer Skollagen och Läroplanen. Att friskolorna lyckas med detta och dessutom kan gå med vinst är inget hållbart argument för att sänka ersättningen för de elever som väljer friskolor. Däremot ger skillnaderna i ekonomi en fingervisning om att de kommunala skolornas resursanvändning bör granskas noggrannare. Detta eftersom förlustsiffrorna inte kan motiveras av att eleverna i kommunens skolor har högre resultat, upplever högre studiero eller större trygghet.

Gunilla Hellberg, Ledamot i Utbildningsnämnden för Sverigedemokraterna Florian Aranda, Gruppledare för Sverigedemokraterna i Norrköpings Kommunfullmäktige.

Ämnen du kan följa