Arbetslösheten förstår inte svenska

Sverige 19 april 2021 05:15
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

En växande andel av arbetskraften är parkerad i långtidsarbetslöshet. Arbetsförmedlingen (AF) gör prognosen att antalet långtidsarbetslösa (varit utan arbete i minst ett år) kommer att "överstiga 200 000 personer" vid utgången av 2021. Redan idag är 182 000 av de inskrivna långtidsarbetslösa. Och det trycker på underifrån. Förra månaden hade över 100 000 av de inskrivna på AF varit utan jobb mellan 6-12 månader.

I en rapport skriver AF: "Redan före krisen fanns det många inskrivna arbetslösa som inte fått arbete trots flera år med stark efterfrågan på arbetskraft. (--) Det finns (--) en risk att strukturarbetslösheten stiger (--) vilket kan medföra att den totala arbetslösheten permanentas på en högre nivå. (13 april)

Arbetslösheten är alltså alltmer strukturell. Vilket talar för att det framförallt bör sättas in strukturella åtgärder: Se till att de arbetslösa utbildas i svenska och i färdigheter som leder till jobb. Denna slutsats hämtar också argument från en annan rapport från AF där träffsäkerheten hos "statistiska verktyg" att bedöma arbetssökande utvärderas. (13 april) "Resultaten i den här studien visar att statistiska bedömningsverktyg kan prestera bra och bidra till ökad träffsäkerhet i bedömningen av förväntad arbetslöshetstid." Med "statistiska verktyg" avses en digital behandling av ingångsfakta om grupper av arbetslösa. Särskilt när det gäller risken för långtidsarbetslöshet visar sig statistisk behandling vara mycket mer träffsäker än arbetsförmedlarnas bedömningar. Kort sagt: I statistiken syns strukturerna som människan/politiken inte alltid vill se.

Den politiska styrningen av AF förefaller att gå i en helt annan riktning där individualisering och valfrihet står i centrum. Den arbetslöse ska själv välja en av AF godkänd leverantör för att "rustas och matchas" mot jobb. Det finns säkert många bra företag därute. Men när jag surfar runt bland alla erbjudanden till de arbetslösa är magkänslan mer fjärilar än filmjölk så att säga. En knepig sak i mängden är att flera insatser erbjuds på t ex somaliska och arabiska. Verkar bakvänt när ett tungt strukturellt problem är att de arbetslösa inte förstår svenska? När jag tidigare i år besökte CNG: s verkstad och den kvällskurs för arbetslösa som bedrivs där så talade jag med läraren Jonny Andersson om varför de enbart utbildar på svenska: "Det finns ju inga tolkar ute på industrierna. För att kunna få ett jobb behöver de kunna förstå och göra sig förstådda på svenska", sa Jonny. Ljusets struktur kommer från Finspång. Arbetsförmedlingen borde hänga på. 

Profilbild Widar AnderssonWidar Andersson
Ämnen du kan följa
Läs mer!
Krönika

Widar Andersson: Arbetslöshet är mer ett tillstånd än ett virus

Krönika

Widar Andersson: Individuellt duttande förslår inte särskilt långt

Krönika

Widar Andersson: Eva Nordmark har ett hästjobb framför sig

Norrköping

Migrationsverket varslar om uppsägningar

Norrköping

Ytterligare 2000 östgötar arbetslösa det senaste året

Visa fler