Kvartetten drog tillbaka förslag efter kritik

Förslag om nedskärningar i äldreomsorgen återremitterades efter kritik från oppositionen.

Norrköpings kommun 16 oktober 2019 19:37

Det var tre beslutsärenden som återremitterade när vård- och omsorgsnämnden sammanstrålade på onsdagen: förändringar på Timmermansgatan 62, nedläggning av tillagningskök på Nils Åbergs gata 2 och sänkning av bemanningstalen inom äldreomsorgen.

– Vi kunde konstatera att det inte fanns en majoritet i nämnden när M, SD och V aviserade att de inte tänkte ställa sig bakom förslagen, förklarar Olle Vikmång (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

 

Han och Kvartettkollegorna hade dock gärna sett att beslut fattats på onsdagen. Genom att skjuta på dem till december förloras tre värdefulla månader att få igång processen och gå in i 2020 med tydligt fokus:

– I och med det här kommer vi att få fatta ännu tuffare besparingskrav senare på ytterligare 15-20 miljoner kronor. Annars hade vi kunnat börja verkställa dessa här och nu och få full effekt under hela nästa år. De är beklagligt att processen fördröjs tre månader, säger Olle Vikmång.

 

Enligt honom behöver nämndledamöterna få mer enhetlig information om vad som gäller, för att kunna fatta beslut på samma grund.  

– Vi gjorde olika bedömningar utifrån olika grund. Därför måste vi förankra,  och få mer tid att sätta oss in i saker. Hur ser till exempel platsbehovet ut på särskilda boenden?

 

Förslagen om Timmermansgatans äldreboende handlade om att dels avveckla platser på boendet, dels att flytta resten av platserna till Kolonigatan som öppnar i februari. När det gäller nedläggning av tillagningsköket på Nils Åbergs gata 2 handlar det om ett uppdrag att se över kostverksamheten och dra ned på kostnaderna. Detta kök är det minsta av kommunens nio tillagningskök och om det läggs ned skulle maten tillagas på något av de andra åtta. En nedläggning skulle betyda att ett antal visstidstjänster sägs upp. Sänkning av bemanningstalen inom äldreomsorgen skulle göras för att matcha utgifterna med kommunens intäkter. Olle Vikmång förklarar nämndens ekonomi:

– Det finns ett sparkrav motsvarande 2,6 procent, vilket är 66 miljoner kronor. Vi vet redan att hemtjänsten och gruppboenden går med underskott i år och nästa är bemanningen för stor i förhållande till budget vilket gör att vi har ett underskott på 60-70 miljoner kronor som måste hämtas hem nästa år. Nyöppningen av Kolonigatan med 29 platser medför en kostnadsökning på 23 miljoner nästa år. Det ger en summa på 150 miljoner kronor och det är en anledningarna till flytten från Timmermansgatan.

 

Han beskriver hur bemanningen inom hemtjänst och gruppboenden setts över under året och att det nu är äldreboendena som behöver en genomlysning. En minskad bemanning kommer säkerligen att märkas av ute på enheterna, menar Olle Vikmång, men:

– Vi känner oss trygga med den information vi fått från vård- och omsorgskontoret om att detta inte kommer att riskera brukarnas säkerhet och att det kommer vara en schysst arbetsmiljö för de anställda. Vi ligger relativt högt bemanningsmässigt om man jämför med till exempel Linköping. När vi sänker bemanningen kommer vi ner till en nivå som till och med ligger över Linköping.

Kommunen har ju länge jobbat för att bygga bort "korttidsplatskön". Om Timmemansgatanförslaget går igenom, blir det färre platser då eller?

– Vi har byggt ut korttidsplatser ganska ordentligt och kommer att få överskott när Kolonigatan öppnar. Vi ser dessutom att antalet personer som beviljas korttidsplatser minskar under året, säger Olle Vikmång.

Förslagen

De tre förslag som drogs tillbaka på onsdagen handlade om förändringar på Timmermansgatan 62, nedläggning av tillagningskök på Nils Åbergs gata 2 och sänkning av bemanningstalen inom äldreomsorgen.

Totalt måste vård- och omsorgsnämnden spara 150 miljoner kronor nästa år.

Kvartetten vill ta hem dessa pengar genom att bland annat minska bemanningen inom hemtjänst och gruppboenden, och att flytta platser från Timmermansgatan 62 till Kolonigatan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carolina Nilsson

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Norrköping

Brand i flerfamiljshus – boende evakuerades

Norrköping

Mindre bostadsbrand släcktes snabbt

Norrköping

Nya beskedet: mamman släpps på fri fot

Norrköping

Inlåst skolpersonal orsakade pådrag

Smittsam sjukdom

Uppmanar alla att fortsätta följa rekommendationerna

Visa fler