Deltider blir heltider i kommunen

Kommunens deltidsanställningar ska omvandlas till heltider senast hösten 2020. Förslaget ska nu upp i personalutskottet.

Norrköpings kommun 17 oktober 2019 15:00

Det här är ett led i arbetet med att öka andelen heltidsarbetande, minska antalet vikarier och att se heltid som norm i Norrköpings kommun.

Förslaget är att kommunens deltidsanställningar omvandlas till heltidsanställningar senast den 31 oktober 2020.

I Norrköping ska utgångspunkten vara att alla arbetar heltid, undantaget de medarbetare som på eget initiativ begär att arbeta deltid.

För att kommunen inte ska förlora attraktivitet som arbetsgivare ska alla som har en deltid vid omregleringstillfället ha rätt till partiell tjänstledighet på begäran, och behålla den så länge den förlängs obrutet.

SKL och Kommunal har en nationell överenskommelse om att heltid ska vara norm i Sveriges kommuner. I Norrköping har kommunanställda redan i dag rätt att gå upp till heltid, om det är möjligt.

I 1,5 år har kommunen förberett nästa steg, att alla ska ha en heltidsanställning, 100 procent, i botten.

Kommunen har i dag cirka 1 800 tillsvidareanställda medarbetare med deltidsanställning. De allra flesta finns i vård- och omsorg och inom förskola, där utökad arbetstid skulle kunna användas för att sänka vikariebehovet.

Målet är att minst 85 procent av kommunens medarbetare ska arbeta heltid 31 maj 2021.

– Heltid är normen. Vill man sedan jobba mindre så kommer vi att vara generösa med tjänstledigheter, säger Per-Olov Strandberg, personaldirektör i Norrköpings kommun.

Om man kan få fler att jobba mer, och med de omorganisationer som man gör inom vård och omsorg, kan antalet timvikarier minska. 

För att få ihop scheman kan man få jobba även på andra enheter, om man behövs där, under så kallade resurspass, något som är förhandlat med de fackliga organisationerna. Strandberg pratar om ett kluster med ett antal enheter inom vård och omsorg.

Strandberg talar också om att man ska kunna försörja sig på sin egen lön, och att det även är ett sätt att få högre pension. Mot bakgrund av hur könsfördelningen se ut i regioner och kommuner, att det är mest kvinnor, är det en viktig genusfråga, menar han.

Enligt Strandberg räknar man med att förändringen kommer att vara kostnadsneutral: man tar in färre vikarier, men får fler som jobbar heltid.

Erfarenheter från andra kommuner säger att det inte händer så mycket i början, att de som jobbar deltid idag gör det för att de vill det, men att det kan få fler att tänka tanken att gå upp i tid, enligt Strandberg.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Susanna Beskow Norgren

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Norrköping

Brand i flerfamiljshus – boende evakuerades

Norrköping

Mindre bostadsbrand släcktes snabbt

Norrköping

Nya beskedet: mamman släpps på fri fot

Norrköping

Inlåst skolpersonal orsakade pådrag

Smittsam sjukdom

Uppmanar alla att fortsätta följa rekommendationerna

Visa fler