Innan Löfven går med på ännu mer överstatlighet

Det handlar om att rädda euron, inte om en återhämtning efter pandemin.

Krönika 17 juli 2020 06:00
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Det har Lars Anell, ämbetsman med stor erfarenhet av EU, kommit fram till inför det toppmöte som inleds idag i Bryssel.

EU:s stats- och regeringschefer ska i helgen försöka komma överens om EU:s långtidsbudget och om det program på 750 miljarder euro som föreslås lånas upp med EU som säkerhet. Pengar som sedan ska delas ut som bidrag och lån till EU:s medlemsstater.
Båda frågorna är utomordentligt svåra att komma överens om och det mesta talar för att det kommer att bli ytterligare ett toppmöte i slutet av juli innan EU tar semester.
Saken kompliceras ytterligare av att argumenten för återhämtningsprogrammet inte håller. De är i själva verket bara en fasad för att dölja vad det egentligen handlar om, nämligen att rädda euron från att krascha. Det har Lars Anell kommit fram till efter en noggrann genomgång av EU-kommissionens förslag.
Anell är inte vem som helst. Han har lång erfarenhet från svensk statsförvaltning och var chef för Sveriges delegation i Bryssel när Sverige gick med i EU.
Hans pedagogiska genomgång har publicerats i Dagens Arena.  
Där underkänner han EU-kommissionens fyra motiv för återhämtningsprogrammet:
* Det behövs inte för att lyfta Europas ekonomier.
* Det är inte de länder som drabbats mest av pandemin som får mest stöd i förhållande till BNP utan de länder som drabbats minst.
* Inkomstskillnaderna mellan länderna inom EU utjämnas i full fart utan extra stöd.
* Det finns ingen risk för att den inre marknaden håller på att undermineras.
Istället handlar det enligt Lars Anell om något som det inte står ett ord om i räddningsprogrammet. Nämligen om att rädda euron. Det är ett överordnat mål för Tyskland och Frankrike som inte har något emot att även de länder som inte är med i euron, inklusive Sverige, är med och betalar.
I räddningspaketet får Grekland, Italien och Spanien, på oklara grunder enligt Anell, mest pengar i absoluta tal. Det är de länder som efter coronakrisen kommer att utgöra det största hotet mot den europeiska valutaunionen, EMU.
Därför har Tysklands förbundskansler Angela Merkel svängt och gått med på Frankrikes idé att låna upp pengar med EU-budgeten som säkerhet. Går Stefan Löfven med på det är svenska skattebetalare med och löser problem i en valutaunion vi inte är medlemmar i.
Lars Anell har gjort en granskning av EU-kommissionens förslag som helt saknas i våra stora medier. Alla bör välkomna en debatt i sista minuten innan Sverige går med på ytterligare överstatlighet.


 


Ämnen du kan följa
Läs mer!
Krönika

Anders Jonsson: Stefan Löfven kan få en swexit på halsen