Chefen: "Ingen kommer att sägas upp"

För höga kostnader och för lite pengar till Frälsningsarmén gör att Myrorna ser över sin organisation. Först ut är bland annat butikerna i Östergötland.

Norrköpings kommun 10 oktober 2019 06:45

Varför just butikerna i vårt län, och Stockholm, är först ut när Myrorna genomför sin omorganisation, kan inte varumärkes- och kommunikationschefen Lotta Kökeritz svara på. Helt klart är dock att Myrornas snart 34 butiker behöver ett omtag för att klara av att möta nutidens efterfrågan på socialt arbete och människors förändrade köpbeteende. 

 

Överskottet från butikerna går nämligen till Frälsningsarméns projekt för utsatta människor, såsom att finansiera missbruksvård, soppluncher och matkassar till barnfamiljer som har det svårt med ekonomin. Och här ser Myrorna en ökning av efterfrågan, vilket gör att organisationen måste ses över trots att försäljningen ökar från år till år. 

– Vårt huvuduppdrag är att se till att vi gör vinst så att Frälsningsarmén kan bedriva sin verksamhet. Går vi med förlust tär det på deras arbete, säger Lotta Kökeritz.

Hon beskriver hur Myrorna just nu har ett alldeles för högt kostnadsläge. Uppgifter i media om att de anställdas arbetstid ska minskas med 50 procent rakt över, stämmer inte, menar hon.

– Nej, det är inte sant. Det vi måste göra är att se till att våra butiker är konkurrenskraftiga och ha en bemanning som är anpassad efter verksamhetens behov. Det är beklagligt att det drabbar anställda, men vi behöver vara konkurrenskraftiga.

 

Lotta Kökeritz är noga med att påtala att ingen anställd kommer att sägas upp. Hur exempelvis de fem anställda i butiken i Norrköping kommer att drabbas av omorganisationen, är dock fortfarande oklart.

– Just nu pågår centrala förhandlingar, som är ajournerade. Så vi kan inte föregå förhandlingen och säga hur det ska bli. Men det som förhandlas just nu är inte på personnivå. 

När förhandlingarna förväntas vara klara, kan Lotta Kökeritz inte svara på. 


 

Det här är dock inte första gången Myrorna gör strukturella förändringar. För några år sedan lades till exempel sorteringen i Norrköping ned. 

– Sedan dess har vi lagt ned vissa butiker som är inte varit lönsamma, och öppnat på andra platser. Precis som för övriga detaljhandeln är det tufft med förändrade konsumentbeteenden och e-handel, och då måste vi se över vår verksamhet.

Second hand är ju verkligen i ropet, och många sådana butiker öppnar just nu. Märker ni av konkurrensen?

– Att det finns fler secondhandbutiker är nästan bara bra för oss. Går man in i den ena och inte hittar det man ska, går man vidare till nästa. Och nästa gång kanske man börjar i en annan butik. Så det är bara bra att det finns flera som jobbar för en hållbar konsumtion, säger Lotta Kökeritz.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carolina Nilsson

Ämnen du kan följa
Läs mer
Debatt

Stora risker för missbruk och för missbrukare

Välgörenhet

Ria fixar med loppis i Folkparken

Norrköpings kommun

Kommunen tvingas förändra öppenvården