Åklagarsidan JO-anmäls på punkt efter punkt

De båda åklagarna vid Ekobrottsmyndigheten, Per Hedman och Anna Lander JO-anmäls för stora brister i utredningsarbetet med det som kommit att kallas Högskoleprovsmålet.

Norrköpings kommun 10 oktober 2019 19:00

 Det är den äldre brodern som i en omfattande anmälan om drygt 30 sidor, menar att åklagarna bland annat medvetet undanhållit bevisning från försvaret och att det vid handläggningen av ärendet kan ha begåtts brott som grovt tjänstefel och dataintrång.

–  Jag känner till att min klient lämnat in en JO-anmälan och jag tycker också att allt inte har gått rätt till från åklagarnas sida. Det finns flera anmärkningsvärda omständigheter i det här fallet, men jag vill inte rangordna dem specifikt, säger 27-åringens försvarare advokat Edward Lundqvist.

Att försvaret undanhållits information, som man inte kunnat ta del av förrän de huvudåtalade försatts på fri fot och själva kunnat begära ut handlingar som eventuellt kunnat förkorta tiden de satt frihetsberövade, och på vilka grunder, är några av punkterna i anmälan.

Men också brottsprovokation beslutad av åklagare som, menar 27-åringen, fått hans lillebror att utföra saker han annars inte skulle gjort.

– Jag avböjer att kommentera i det här läget och låter JO pröva anmälan i den ordning myndigheter prövar sina ärenden, säger lillebroderns advokat Carla Pantzar.

 

27-åringen går i punkt efter punkt igenom åklagarsidans misstag. Han menar att det getts i uppdrag till exempelvis it-tekniker att göra det möjligt för åklagarsidan att ta del av meddelanden mellan närstående, som i sig kan vara ett brott mot Europakonventionen, och att det då skulle kunna röra sig om dataintrång.

Men anmälan handlar också om saker som att åklagarna fått svar från den så kallade HP-hjälpens e-postadress flera timmar efter att samtliga huvudmisstänkta satt frihetsberövade med restriktioner, och att innehållet i svaret tyder på att det finns fler inblandade, som inte berörts av åtalet.

Osant intygande och fusk är inte ett brott med fängelse i straffskalan och därför är det inte per automatik heller tillåtet att använda tvångsmedel, som hemlig avlyssning och kameraövervakning, vilket gjordes och låg till grund för tillslaget.

En av mobiltelefonerna som avlyssnats var brödernas pappas.

–  Om det som beskrivs i anmälan är korrekt är det ett diktaturlikt förfarande som inte hör hemma i en demokrati, säger pappans advokat Mikael Abrahamsson.

 

Åklagare Anna Lander och Per Hedman har avböjt att kommentera eller svara på några frågor kring JO-anmälan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åsa Hanell

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Norrköping

Lägenhetsbrand i Navestad

Norrköping

Nu rullar tågen mot Flemingsberg igen

Norrköping

Ko-lugnt ärende för polisen i Navestad

Smittsam sjukdom

Endast en till smittad i länet

Ishockey

Jonathan Ericsson om ✔Framtiden ✔NHL-åren ✔Vita Hästen

Visa fler