Fortsatt slakt av miljö- och klimatarbetet

När riktningen äntligen börjar peka åt rätt håll är det direkt ansvarslöst av Moderaterna att föreslå en sådan impotent satsning.

Sverige 3 november 2019 10:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nyligen presenterade Moderaterna sin budgetmotion med en fortsatt slakt av miljö- och klimatarbetet. Moderaterna påstår sig här göra ”kraftfulla” insatser för en renare havs- och vattenmiljö då de matchar regeringens budgetproposition i en enskild kostnadspost för havs- och vattenmiljön. Vid närmare granskning visar det sig att åtgärder för värdefull natur massakreras med hela 400 miljoner kronor. 

Moderaternas påstådda satsningar i havs- och vattenmiljön undergrävs fullständigt när man samtidigt tar bort resurser för våtmarker i och med åtgärder för värdefull natur. Våtmark blir dike, dike blir bäck, bäck blir å, å blir älv, älvar rinner ut i Östersjön. Våtmarker är en av de mest effektiva åtgärderna för att minska växtnäringsläckaget till Östersjön och stoppa övergödningen. Dessa förslag från Moderaterna är synnerligen allvarliga.

 

Lejonparten av Sverige kringgärdas av Östersjön. Nya studier från Stockholms universitet visar att övergödningen av Östersjön är på väg att minska. Den senaste uppföljningen visar att fosforbelastningen har minskat med 20 procent till Egentliga Östersjön. Till Finska viken har näringsbelastningen minskat än mer. Fosforutsläppen har även från enskilda punktkällor minskat med över 80 procent. 

 

Det är mycket glädjande att riktningen nu går åt rätt håll. Samtidigt är Östersjön långt ifrån frisk och mer insatser behövs för att nå uppsatta havsmiljö- och vattenrelaterade mål. Därför är det välkommet att den S-ledda regeringen avsätter 240 miljoner kronor i budgetpropositionen för att stärka insatserna mot bland annat övergödning i Östersjön. Vi föreslår också att Havs- och vattenmyndigheten utreder ett ökat samarbete mellan Östersjöländerna för att minska övergödningen. 

Budgetpropositionen rymmer därutöver också en stärkning av saneringen av förorenade sediment och miljöfarliga vrak med 65 miljoner kronor samt 80 miljoner kronor på miljöövervakning av hav och vatten för att kunna få underlag för väl underbyggda beslut. 

Halterna av kväve och fosfor är kraftigt förhöjda i många vatten och tillförseln har skett från olika verksamheter under lång tid. I sin tur leder höga halter av kväve och fosfor till syrebrist, algblomning och hotad livsmiljö för både växter och djur i havet. 

Vi vet samtidigt att för ekosystemet är det fler faktorer som samverkar och att det finns tröghet sett till Östersjön och dess tillrinningsområden sett som ett system. Med fler insatser för en förbättrad havs- och vattenmiljö kan vi steg för steg minska algblomningen och förbättra möjligheten för hotade fiskarter att återhämta sig.

 

Det är för tidigt att fira, men forskning och indikationer från Östersjöcentrum och Stockholms universitet visar att det finns hopp. 

I Sverige har vi gjort mycket liksom i många andra länder runt Östersjön, men mer måste göras. Det största hotet mot Östersjöns återhämtning är i själva verket Moderaternas politik som innebär ännu en klimatslakt och ett dråpslag mot Östersjön. I en tid när riktningen äntligen börjar peka åt rätt håll är det direkt ansvarslöst av Moderaterna att föreslå en sådan impotent satsning. För oss socialdemokrater är det självklart att vi fortsättningsvis investerar kraftfullt i en renare vatten- och havsmiljö. 

Hanna Westerén (S), socialdemokratisk gruppledare i riksdagens miljö- och jordbruksutskott Markus Selin (S), Riksdagsledamot, ledamot i riksdagens miljö- och jordbruksutskott

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Norrköping

Brand i flerfamiljshus – boende evakuerades

Norrköping

Stulen moped sattes i brand

Miljö

Experten: Kan bli en lysande svampsommar

Brott & Straff

Psykiatriska utredningar ökar – ingen vet varför

Ekonomi, näringsliv & finans

Turister välkomnas med munskydd och handsprit

Visa fler