"Ockuperande vildar" har tagit över SD: s platser

Norrköping 25 februari 2021 05:16
Detta är en ledare. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Sverigedemokraterna i Norrköping har inte åstadkommit någonting nyttigt för lokalbefolkningen under den här mandatperioden; som dessbättre snart är slut. På andra områden har dock SD visat sig ha stor potential och kompetens. Sverigedemokraterna i Norrköping har till exempel visat sig vara en excellent generator för avhopp, vildar, arvodesstölder och nya partier. Vilket Folkbladets reporter Susanna Beskow Norgren rapporterade om på nyhetsplats 24/2.  

Den arme nu sittande gruppledaren för SD Florian Aranda har fått se sina trupper i fullmäktige skäras ner från de ursprungliga 14 platserna till dagens återstående åtta mandat. Ganska tidigt i mandatperioden valde ett antal SD-ledamöter att hoppa av SD för att bli vildar i fullmäktige. De anslöt sig samtidigt till det lilla partiet Landsbygdspartiet Oberoende som inte är invalda i fullmäktige. Det dåvarande oppositionsrådet Sandra Karlsson - som delade oppositionsrådsuppdraget och arvodet med Matthias Olofsson - hävdade sin rätt att behålla arvode och uppdrag i Kommunstyrelsen trots att hon lämnat det parti som gett henne möjligheten att alls komma in i fullmäktige. Vilket gjorde den dåvarande gruppledaren Darko Mamkovic rasande. När Mamkovic själv nyligen blev utesluten så valde han likafullt att behålla arvodet som oppositionsråd (nästan 70 000 kronor i månaden) och platsen i Kommunstyrelsen. Darko Mamkovic har uppgett till vår reporter Pär Andersson att han numera anser sig företräda det lilla partiet - som inte finns i fullmäktige - Medborgerlig Samling.

"Vi har mandat, men det är vildar som sitter där som mer eller mindre ockuperat kommunstyrelsen", sa partiets lokala ordförande Benny Sellborn pricksäkert till Sveriges Television häromdagen.  De "ockuperande vildarna" i Kommunstyrelsen är den uteslutne tidigare ordföranden och gruppledaren Darko Mamkovic, det tidigare - men nu uteslutna - oppositionsrådet Matthias Olofsson och den avhoppade fullmäktigeledamoten Conny Samoraj. Olofsson och Samoraj säger sig nu företräda något de kallar för "Norrköpingspartiet" som de säger sig ha bildat alldeles nyss.

Den sverigedemokratiska soppan i Norrköping illustrerar väl behovet av skärpta lagar och regler inom kommunpolitiken. Trösklarna är alldeles för låga in till folkvalda ämbeten med i vissa fall höga arvoden och makt. Kommunpolitiken dras i smutsen när sådant här pågår; helt inom lagens råmärken. Heder och moral kan inte förutsättas. Det behövs regler som styr att den som lämnar sitt fullmäktigeparti också lämnar sina arvoden.

Profilbild Widar AnderssonWidar Andersson
Ämnen du kan följa
Läs mer!
Nyheter

Fler Norrköpingsbor kommer att bli utan bostad

Nyheter

"Talarlistan är tom", sa Maria Sayeler

Norrköping

Kontorsplanerna kvarstår – men galleriet kan bli kvar

Norrköping

M: Bevara Kronan och slopa planerna på kontor där

Norrköping

Han blir ny biträdande kommundirektör i Norrköping

Visa fler