Destruktiva krafter vinner mark i kyrkan

Debatt 26 september 2021 07:45
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Resultatet i årets kyrkoval visar, inte helt oväntat, att partier som deltar med rena partibeteckningar som Socialdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna backar medan de icke-politiska nomineringsgrupperna i allmänhet ökar något.

Det är inte särskilt förvånande eftersom ovan nämnda nomineringsgrupper har tydligt deklarerat att man inte vill att Svenska kyrkan ska styras av politiska ideologier utan att Svenska kyrkan ska vara en opolitisk, sammanhållande kraft med en kristen värdegrund som ledstjärna.

Allt gott så långt, men vi har samtidigt några partier som tyvärr kamouflerar sina partibeteckningar och sina politiska intentioner genom att kalla sig ”Miljöpartister i Svenska kyrkan” och ”Vänstern i Svenska kyrkan”. Då dessa partier ökar kan det i förlängningen leda till att Svenska kyrkan får en alltmer aktivistisk, vänsterliberal slagsida som successivt kan leda kyrkan till något som knappt någon längre känner igen.

Vi har redan sett hur Svenska kyrkan har gett vika för islamister, genom borttagande av kristna attribut och på en del håll även överlåtit kyrkor till islamister. Vi har även sett att företrädare för Svenska kyrkan aktivt har medverkat till att illegala invandrare har hållits gömda i Sverige.

Jag ser med viss oro att årets valresultat kommer ge destruktiva krafter gentemot Svenska kyrkan och det svenska samhället utrymme för att flytta fram sina positioner. Det är något som vi alla måste vara uppmärksamma på, i alla fall vi som vill att kyrkan ska vara just en kyrka.

 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

De blev vinnarna i Finspångs kyrkoval

"Viktigt att värna den allmänna rösträtten"

Därför spelar din röst i kyrkovalet roll

Målet: En öppen och välkomnande kyrka för alla

"Kyrkan är en hörnpelare i samhället"