Vi är alla lika inför lagen

Finspång 30 juli 2021 08:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Pensionärernas riksorganisation PRO är en partipolitiskt obunden organisation. Alla är därför välkomna till PRO utan att behöva ta partipolitiska hänsyn. Men det innebär förstås inte att vi inte bevakar pensionärernas intresse i politiska frågor. Vi är en intresse organisation för pensionärer. Vilket betyder att vi bland mycket annat också bevakar politiska frågor som berör oss som pensionärer. Vi har också grundläggande värderingar som styr oss i vårt arbete.
PRO är emot all form av diskriminering på grund av ålder, kön, etnicitet, religiös tro, sexuell läggning.
Vi gillar inte att klyftorna har ökat kraftigt i Sverige. I Sverige har de rikare blivit allt rikare. Skillnaden i levnadsstandard har ökat allt för mycket. Allt för många kvinnor har för låg pension. De har sina låga pensioner därför att de jobbat i hemmet och skött om våra gemensamma barn. 
PRO driver frågan om höjda pensioner. Pensionssystemet är underfinansierat  Därför måste avgiften till pensionssystemet öka. 
Vi kräver lika skatt på lön och pension. Äldreomsorgen måste rustas upp. Många upplever ensamheten som svår. 
Bristerna har blivit tydligare under pandemin. Äldre får inte diskrimineras. Tandvården måste få ett högkostnadsskydd på samma sätt som sjukvården. PRO säger nej till marknadshyror. Vi tycker att de skattemedel som går till välfärden skall stanna i välfärden.
Vi vill ha ett tryggt Sverige. Gängkriminaliteten och annan brottslighet måste bekämpas genom förebyggande arbete och stränga straff.
Vi stödjer polisernas arbete. Vi är alla lika inför lagen. 
 


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Succépremiär för SPF i Finspång

Finspång

Motionsrunda för gamla och unga

Finspång

Kägelhallen stängd under hela året

Finspång

"Äntligen kan vi träffas och ha ett riktigt möte"

Finspång

PRO flyttar snart till Högbyskolan

Visa fler