Biståndet rör sig i en genomkorrumperad miljö

Krönika 3 september 2021 11:03
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Världsbanken definierar korruption som "missbruk av offentlig makt för personlig vinning." På nätet läser jag att det latinska låneordet korruption kan översättas till "fördärvat tillstånd." Och korruption är verkligen ett fördärv för världens människor. Korruption utgör ett betydande inslag i ekonomin i en mycket stor del av världens länder. Transparency International sammanställer varje år en topplista där världens länder mäts och vägs och rankas utifrån sina korruptionsvanor. Enligt denna ranking är Danmark och Nya Zeeland minst korrupt medan Sydsudan och Somalia är mest korrupt. 

Afghanistan är enligt Transparency International ett av världens mest korrupta länder. Sverige har gett uppemot 14 miljarder kronor i bistånd till Afghanistan under åren 2001-2020; det vill säga under de två decennier då USA med flera västländer har varit i Afghanistan. Nu har USA och de andra ländernas militära personal åkt hem och ledare från terroristorganisationen Talibanerna har åter flyttat in i den offentliga maktens boningar i landet. Enligt en pågående granskning i Dagens Nyheter kan biståndet från Sverige till "en betydande del ha gått till svinn och korruption." (2 september) 

I genomkorrumperade länder som Afghanistan är självklart även en del av biståndet korrumperat. I ett land där "missbruk av offentlig makt för personlig vinning" är den tongivande strukturen i den offentliga ekonomin finns det inte särskilt många helt rena vägar in till behjärtansvärda ändamål av olika slag. Biståndspengar är ultimata byten för korrupta regimer. De som skeppar iväg pengarna - i Sveriges fall den statliga myndigheten Sida - har ofta dålig koll och har sitt fokus på helt andra saker än korruption. De som står för fiolerna - skattebetalarna - har ingen aning om vad deras pengar används till och kan därför inte ställa några krav. Bistånd är en "god" gärning och granskas därför endast sporadiskt. Det mest tankeväckande i DN: s biståndsreportage är hur personer från biståndsgivarna i exempelvis Sida och Världsbanken tonar ned korruptionsproblemet. Sida hade år 2020 en budget på 23 miljarder kronor. Myndigheten har 2020 begärt tillbaka i sammanhanget futtiga 67 miljoner efter korruptionsmisstankar. De länder som får mest bistånd från Sverige ligger i botten av Transparency Internationals korruptionsranking. Korruption är en del av det fördärv som håller människorna kvar i fattigdom och mutkolvar och klaner kvar vid makten. Sida borde använda sin offentliga makt på ett mer vuxet sätt. Sluta låtsas som om korruption i biståndet är ett marginellt problem. 


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Widar Andersson: Hög invandring utan bokföring slår hårt mot Sverige

Norrköping

Kommunen står fast vid beslutet

Norrköping

Digitaliseringschefen: "Jag har inte gjort något fel"

Nyheter

Forskare lyfter fram brister vid Brå

Norrköpings kommun

Den externa utredningen har inletts

Visa fler