I det nya Sverige är inget heligt längre

En röst på oss är en röst för en återupprättad folkkyrka.Vi kommer att ge kyrkan mod att stå stadigt i rollen som en sammanhållande kraft, kulturbärare och förvaltare av kristna helger och traditioner.

Debatt 14 september 2021 09:43
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nu är förtidsröstningen igång och den 19 september röstar vi för att ta tillbaka vår folkkyrka. Nu är det nog med socialdemokratiskt vanstyre och politisering av Svenska kyrkan. För att nå dit är det viktigt att alla, såväl troende som icke troende, nyttjar sin rättighet och går och röstar.

Under decennier av socialdemokratiskt styre har Svenska kyrkan utvecklats till en vänsterliberal opinionsbildare där klassisk kristen tro trängts bort. Konsekvensen är en medlemsflykt i rasande takt. 

Istället för att ägna sig åt klassisk kristen tro bedriver Svenska kyrkan numera flyktingaktivism, gullar med vänsterextrema rörelser och målar upp klimatutmaningen som jordens domedag. Enligt Svenska kyrkans ledning ryms allt detta inom kyrkans uppdrag. Det är en lögn. Kyrkans agerande och politiserande i dessa frågor är inte förankrat i vare sig Svenska kyrkans historia eller i kristendomen, det är hämtat ur Socialdemokraternas partibok.

Vi vill istället se en klassisk konservativ kristen kyrka. En kyrka som lägger särskild fokus på familjevänliga aktiviteter och socialt stödarbete. Vi vill ge de lokala församlingarna möjligheter att bli en verklig diakonal kraft för de som lider nöd – fattigpensionärer, missbrukare, kvinnor i hedersförtryck med flera. Detta är fullt möjligt om kyrkan ges ro att vara kyrka istället för att följa dagsaktuella politiska trender.

Vi vill också se en kyrka som slår vakt om vår kultur och vårt kulturarv. Förföljelsen av kristna personer och angreppen på svensk-kyrkliga kulturarvsmiljöer har blivit ett växande problem i takt med islamiseringen och den eskalerande kriminaliteten. Ur det kommer förstörelse av kyrkor och stölder av klenoder, men även något så ondskefullt som gravskändningar. I det nya Sverige är inget heligt längre. Svaret på denna utveckling är en röst på Sverigedemokraterna. En röst på oss i kyrkovalet innebär en röst för en återupprättad folkkyrka. En kyrka som är trygg i sin kristna tro och som är en motpol till den negativa samhällsutvecklingen. Vi kommer att ge kyrkan mod att stå stadigt i rollen som en sammanhållande kraft, kulturbärare och förvaltare av kristna helger och traditioner. Det är vår skyldighet till nästkommande generationer. Nu tar vi tillbaka vår folkkyrka

 

 


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Widar Andersson: Om väljarna vill så slipper vi nödregeringar

Samhälle

Samer ska rådfrågas – det är det lag på

Politik

MP: Ansvarslöst beslut av regeringen

Politik

Kommunerna om slutförvaret: "Känns jättebra"

LIVE: SKB:s vd: "Får helt enkelt lita på den etablerade forskningsvärlden"

Visa fler