Då kan Sverige som vi känner henne vara rökt

Sören Holmberg är något av statsvetarnas statsvetare i Sverige. Professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet sedan trettio år tillbaka.

Krönika 26 augusti 2020 06:15
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

 Och en portalfigur inom val-väljar- och demokratiforskningen. I SOM-institutets senaste rapport "Regntunga skyar" avhandlas läget i samhället, opinionen och i medierna för år 2019. Sören Holmberg bidrar till rapporten med bland annat ett kapitel om "Partipolitisk splittring i bedömningen av kvalitén på offentlig verksamhet." 

Sören Holmberg kombinerar forskarkunnandet med förmågan att uttrycka sig på ett intressefångande och oförväget sätt. Många med några år på nacken minns kanske hans konstaterande på hösten 2007 då han mot bakgrund av de dåvarande opinionssiffrorna hävdade att Reinfeldts alliansregering skulle vara "rökt" i valet 2010? Holmberg fick utstå mycket spe för denna gissning; Reinfeldt fick ju som bekant ökat stöd och kunde sitta kvar till 2014. Ur ett annat perspektiv hade ju Holmberg rätt. Alliansen var i praktiken rökt i och med att majoriteten försvann när SD tog sig in i riksdagen 2010. SD: s fortsatta tillväxt efter 2010 och fram till nu har också bäring på Sören Holmbergs ämne i rapporten "Regntunga skyar". 

Han säger sig ha svårt att "undvika att bli alarmist" när han ser hur stora och tunga välfärdsmyndigheters tappar rejält i medborgerligt betyg från 2010 och framåt. Varför har bedömningarna av svensk offentlig förvaltning blivit mer polariserade?  Människor som beskriver sig mer till vänster är betydligt mer nöjda med myndigheterna än de som ser sig som högerväljare. 

Sören Holmberg skriver att det finns anledning till "rannsakan och utvärdering på många håll inför tecknen på en ökad politisering och polarisering i bedömningarna av hur svensk offentlig förvaltning fungerar." Myndighetssverige, de politiska partierna, medievärlden, forskningen och medborgarna hör till de som enligt Holmberg, bör rannsaka sig själva. Ingen av oss kommer undan sitt ansvar.

Sören Holmberg har helt rätt. SOM-institutet har mätt betyg och förtroende i många år. Den negativa utvecklingen sedan 2010 och fram till nu för framförallt Migrationsverket, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är alarmerande. För att inte tala om betygsraset för verksamheter som grundskola, sjukvård och äldreomsorg. 

Här finns många och viktiga frågor som behöver opartiska analyser, bra svar och vettiga åtgärder. Sören Holmberg föreslår en offentlig utredning. Det är kanske en bra idé. Sverige som vi känt igen henne kan snart vara rökt om vi inte tar varningssignalerna på allvar. 

 


Ämnen du kan följa
Läs mer!
Norrköping

Klart: Östgöten ny förbundsordförande för Muf

Debatt

Debatt: Sparken av partiet - nytt jobb av staten

Krönika

Widar Andersson: När ideologin går före sanningssökandet