Nästa stora orosmoln är stillasittandet

Östergötland 9 juni 2021 09:57
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under mer än ett år har vården arbetat för högtryck – fler IVA-platser har skapats, vårdpersonal har flyttats runt, arbetat övertid, med fokus på covid-vård och akutvård. Antalet anställda i vården har ökat. Östgötarna har behövt och fått covid-vård. Ändå talar vi om vårdskuld. 

Är det rätt att säga att vården har en skuld? ”Den som har det största behovet av hälso-och sjukvård skall ges företräde till vården.” I Östergötland har behovet av covid-vård varit stort, vårt län har drabbats hårt. Ändå har faktiskt lagen följts. Sjukhusen har ställt om och skapat de vårdplatser som behövts mest. Cancerbehandlingar prioriterats och utförts i snabb takt. Men för att kunna ge covid-vård, har annan vård skjutits fram, väntetider har ökat. Det är denna framskjutna vård som syftas på med ordet vårdskuld. Vi kan ta hjälp av andra vårdgivare men hela världen behöver vård. Arbete på kvällar och helger kan öka, men just vårdpersonal har redan pressats hårt. Den framskjutna vården kommer att synas i väntetiderna under flera år framåt. Effektiviseringar och ny teknik kan dock hjälpa.

Vi behöver också alla öka det förebyggande, hälsofrämjande arbetet. Det mest effektiva för samhället och största vinsten för individen är att slippa bli sjuk. Hälsosamtalen är en modell som visats minska risken för att dö i hjärt-kärlsjukdom med 30 procent. Kunskapen finns, men att ändra vanor är svårt. Utöver insikt krävs stöd och motivation. Digitala stöd-och behandlingsprogram kan stärka goda levnadsvanor. Civilsamhällets många aktörer och föreningar kan bidra. Att ta hjälp av en vän likaså. 

Se på tandvården. Mormors generation hade ofta drabbats så hårt av karies att det var löständer som gällde i vuxen ålder. När jag var barn, kom fluortanten regelbundet till skolan. Kariesangrepp borrades bort. Det blev norm med lördagsgodis. Folktandvården undervisade i tandborstning. Min generation har sluppit löständer, men har stora lagningar. Allt förebyggande arbete och informationskampanjer, har gjort att nästa generation, mina barn, inte ens har en lagning i sina tänder. 

Nu behöver vi tillsammans göra allt för att främja hälsa. Region Östergötland arbetar nu fram en folkhälsostrategi. Hälsofrämjande uppdrag ges till vården 2022. Pandemin är inte över, se till att vaccinera dig. Nästa stora orosmoln är stillasittandet i alla åldrar. Barnen i Sverige är bland de minst fysiskt aktiva i Europa. Lägg till en god vana i ditt liv, locka med dig en medmänniska. Vi kan alla göra skillnad. Investera i hälsa!

 

Kerstin Sjöberg (C) regionråd och gruppledare Region Östergötland

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Vård

Fortfarande ingen covid-patient i Norrköping

Vård

Ingen ligger inlagd för covid-19

Norrköping

Endast en covid-smittad vårdas på Vrinnevi

Dödsfall

Ännu en död i länet med covid-19

Vård

En covidpatient på Vrinnevisjukhuset

Visa fler