Tomburkar i Norrköping blir till skog i Östafrika

Debatt 5 september 2021 07:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Pandemin drabbar oss på flera fronter: direkta folkhälsoeffekter, långtgående nedstängning av samhället och för många en påtaglig ekonomisk nedgång. I ett sådant sammanhang skulle man instinktivt kunna förstå om budgetprioriteringarna skärps och den politiska kursen riktas om mot den mer omedelbara välfärden på hemmaplan.

Men ganska snart står det tydligt att hållbarheten i ett sådant resonemang haltar. Där Sverige drabbats hårt av Covid-19 har många länder i Afrika, Sydasien och Latinamerika drabbats åtskilligt värre. FN räknar med att ytterligare 130 miljoner människor världen över kan drabbas av svält enbart på grund av coronakrisen. Då led redan 690 miljoner av undernäring innan viruset slog till.

Sällan har det varit tydligare att vi alla i hela världen hänger ihop. Det som är dåligt för ett land blir dåligt för alla om vi inte tar ansvar för varandra. Och lyckligtvis underkänner svenskarna faktiskt politiska förslag om att minska åtagandena till utvecklingsländerna. Bland annat visade Sidas årliga mätning av svenskarnas inställning till biståndet 2020 att attityden ligger kvar på samma nivå som 2019. ”En klar majoritet, 76 procent, anser att det är viktigt att Sverige bidrar till utveckling i fattiga länder”, rapporterade Sida. 55,8 procent anser vidare att nivån på biståndet ”är lagom eller bör öka”, mot 35,8 procent som anser att det bör ”minska eller slopas”.

Samma positiva attityd hos allmänheten till att bidra till fattigdomsbekämpning finner också vi i vår egen verksamhet. Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som arbetar med trädplantering och stöd till småbönder i Kenya, Rwanda, Tanzania och Uganda. Sedan starten 1983 har Vi-skogen bidragit till att plantera över 141 miljoner träd, och under de senaste tio åren stöttat drygt 2,4 miljoner människor att ta sig ur fattigdom. En avgörande komponent i vårt arbete är insamling genom pantknappen på återvinningsstationerna i Coops butiker runt landet. Genom att trycka på alternativet att skänka panten till Vi-skogen bidrog befolkningen i Östergötland med 192 205 kronor under 2020, vilket gjorde att 9 606 träd kunde planteras i Östafrika. Och det mitt under coronakrisen.

Östgötarna har med andra ord skäl att vara stolta över deras betydelsefulla bidrag till att motverka pandemins skadeverkningar i fattiga länder. Och våra politiker har anledning att noga sondera bistånds- och insamlingsviljan hos allmänheten innan de vänder sig bort från dem som behöver vårt stöd som mest just nu.

 

 


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Angelica Forsberg: Helt rätt att ställa in Göteborg Horse show

Smittspridningen leder till masstängningar av skolor

Värme mitt i de mänskliga tragedierna

Därför håller högstadiet med 300 elever fortsatt stängt

Widar Andersson: Svensk nazistsjuka gör ont värre med Coviden

Visa fler