Lena Hallengren borde släppa den sargen

På fredagen var det dags för det Coronapolitiska Sveriges första partipolitiska sammandrabbning.

Sverige 29 maj 2020 19:00
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet hade begärt en särskild debatt med anledning av smittspridningen och de höga dödstalen inom äldreomsorgen. Riksdagsledamöter från sex av riksdagens partier äntrade i tur och ordning talarstolen för att debattera med och mot socialminister Lena Hallengren som representerade regeringen och Socialdemokraterna.

Äldreomsorgen är långtifrån undergranskad eller underoutredd.  Karin Rågsjö från Vänsterpartiet använde en del av de kunskaper som finns när hon gav en rak beskrivning av äldreomsorgens ingångsvärden i Coronapandemin: En person som har hemtjänst tar under en fjortondagarsperiod emot 15 olika hemtjänstmedarbetare i sitt hem. En mycket stor andel av äldreomsorgens anställda har en lös anknytning till sina uppdrag i och med att de är timanställda. En undersökning från 2018 pekade på att endast 55 procent av de anställda i äldreomsorgen följde grundläggande hygienrutiner. Före Covid-19 avled drygt 40 procent av männen inom ett år efter att de fått en plats på ett särskilt äldreboende. När Covid-19 slog till var det öppet mål för smittan på många äldreboenden och i många hemtjänster.

Camilla Waltersson Grönvall förde moderaternas talan. Enligt henne finns det nu en majoritet i riksdagen för att tillsätta en Coronakommission här och nu. Lena Hallengren stretade emot. "Krisen pågår för fullt och utvärderingens tid är inte nu", var Hallengrens försvarslinje. Socialdemokraterna bör nog släppa den där sargen; det finns praktiska poänger med att utvärderings- och granskningsarbetet kommer igång i närtid. Det känns också onödigt att utsätta sig för nesan att tvingas av riksdagen.

Lena Hallengren återkom flera gånger till "problemet" att vi har 290 kommuner som är ansvariga för äldreomsorgen. Här finns en politiskt laddad konflikt som skär genom regering och parti. Hallengren borde nog vara lite mer ödmjuk i det hör sammanhanget. De statliga myndigheternas effektivitet har inte imponerat under krisen. Att det upplevs som att regeringen "skyller" på kommunerna är ingen höjdare.

Camilla Waltersson Grönvall antog i debatten att det finns strukturella orsaker till att testningen av boende och personal på äldreboenden inte kommit igång på ett anständigt sätt. Så är det säkert. Jag har talat med flera trovärdiga anhöriga och medarbetare som vittnar om utdragna revirstrider mellan regioner och vårdcentraler om vem som ska utföra testerna. Till priset av de gamlas liv och hälsa. 

 

Widar Andersson

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Norrköping

Misshandlades i centrala Norrköping – avböjde sjukvård

Hälsa och sjukvård

Tyska ambassadören: Positiv trend i Sverige

Politik

Utländska studenter får stanna i USA

Politik

Nya regler presenteras för Hagia Sofia

Mat & dryck

Burgarkampanj kan göra pass ogiltigt

Visa fler