Skriv på uppropet för folkhälsa för hela Sverige

Sverige 28 februari 2021 09:54
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

På samma sätt som vi kan minska risken att smittas av covid-19 genom att exempelvis hålla avstånd och tvätta händer kan vi förebygga icke smittsamma sjukdomar genom goda levnadsvanor. Flera av de levnadsvanor som ökar risken att bli svårt sjuk i covid-19 är dessutom de som ökar risken för att insjukna i hjärt-kärlsjukdom och cancer.

Hjärt-kärlsjukdomar och cancer är de två främsta anledningarna till att dö för tidigt. Bara i Östergötland avled nära 2500 personer till följd av dessa sjukdomar 2019.

Ökad fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor är en viktig förebyggande åtgärd. Fysisk aktivitet och mat påverkar oss från fosterstadiet till sista andetaget och hälsosamma levnadsvanor leder till bättre hälsa genom hela livet.

Men utvecklingen går åt fel håll: idag har över halva befolkningen (52 procent) övervikt eller fetma, många rör på sig allt mindre och minst 40 procent av svenskarna äter ohälsosamt.

Dessutom löper vissa grupper i samhället större risk att drabbas av ohälsa, vilket även coronapandemin tydligt påvisat. Skillnaderna i hälsa och levnadsvanor växer och syns t.ex. mellan kvinnor och män samt socioekonomiska grupper över hela landet.

Folkhälsa handlar inte bara om individuella val kring kost och motion utan är nära förknippat med hur samhället är strukturerat. Våra möjligheter till hälsosamma val påverkas av yttre faktorer som omgivningen där vi bor och vilka finansiella resurser man har.

Det är hög tid att ställa om för en bättre folkhälsa för hela befolkningen och ge alla förutsättningar för en jämlik hälsa – oberoende av ålder, kön, socioekonomi eller funktionsnedsättning.

Därför lanserar nu Cancerfonden och Hjärt-Lungfonden – Sveriges två största insamlingsorganisationer för forskning om våra stora folkhälsosjukdomar – initiativet "Folkhälsa för alla".

Initiativet syftar till att samla stöd för en nationell handlingsplan för ökad fysisk aktivitet och bättre matvanor. Detta knyter även an till Sveriges genomförande folkhälsopolitiska mål såväl som Agenda 2030.

Enligt data från SCB finns det mer än 10800 civilsamhällesorganisationer bara i Östergötland. Vi vill uppmuntra er, universitet, privatpersoner och andra aktörer att skriva under "Folkhälsa för alla".

Tillsammans kan vi visa regeringen att det finns ett brett stöd och ett stort engagemang runt om i landet för att utforma en nationell handlingsplan, för ökad fysisk aktivitet och för bättre matvanor.

Skriv under initiativet på www.folkhälsaföralla.se.

 

Kristina Sparreljung Generalsekreterare Hjärt-Lungfonden, Ulrika Årehed Kågström Generalsekreterare Cancerfonden

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Norrköping

Regionens medarbetare får tackgåva på 2 000 kronor

Nyheter

Personlig lockdown gav effekt – kvar över helgen

Brott & Straff

Mordmisstänkt försatt på fri fot

Vetenskap & teknologi

Förhandlingar om ändrat krislägesavtal inleds

Hälsa och sjukvård

Fler kallas till mönstring

Visa fler