Podd: Klara och oklara besked om Ostlänken

Lena Erixon är gäst i Widar Möter

Poddradio 31 augusti 2021 14:00

Lena Erixon är generaldirektör i Trafikverket. Hon utsågs nyligen till Sveriges bästa generaldirektör/verkställande direktör. I motiveringen talas om hennes stora faktiska kunskaper om trafikslagen och om hennes iver och intresse för att projekten och verksamheterna verkligen blir av och att hela organisationen är delaktig. I podden talas en hel del om den nationella plan för trafiken tolv år framåt som Lena Erixon arbetar med nu. 

799 miljarder kronor ska användas på bästa möjliga sätt. Det blir ett klart besked om Ostlänken och ett mer oklart. De vackra orden "vidmakthålla" och "utveckling" är kärnan i Trafikverket. Hur mycket el kommer trafiken att kräva framöver? Minskar resandet i och med pandemin? Lyssna där poddar finns eller på folkbladet.se 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Rektor Pernilla Dahlgren är gäst i Widar Möter

Elias Aguirre är gäst i Widar Möter

Maria Sayeler Behnam är gäst i Widar Möter

Baudin vill sitta med vid bordet

Aida Hadzialic är gäst i Widar Möter

Visa fler