Holmen kan bygga vind på sin egen tomt på Malmölandet

Norrköping 24 april 2021 09:57
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Självklart är vi i Miljöpartiet positiva till att Holmen AB är intresserade av vindkraft istället för att fortsätta att lobba för nya kärnkraftverk. 
Men var vindkraftverken lämpligen kan placeras är en annan fråga. Det är ju inte ens nödvändigt att de placeras på Holmens egen mark. Vindkraftverk som alla andra etableringar ska placeras på de lämpligaste platserna.  De platser som Holmen föreslagit, väster om 55:an, norr om Näkna och upp till länsgränsen är vi i högsta grad tveksamma till. 

Nackdelar:
Friluftsintressen
Många Norrköpingsbor har sina friluftsintressen i eller nära projektområdena, som friluftsbad och båtliv; svamp- och bärplockning; cykling och kanotpaddling med övernattning i naturen. Förutsättningarna för dessa aktiviteter skulle naturligtvis påverkas av sjuttiosju jättevindkraftverk. Dessa lär ge störningar inte bara i omedelbar närhet i form av buller, ljusblixtar och risker för att is släpper från vingarna och kastas iväg. Kraschande vingar är också risker med vindkraftverk.

Omskapning av landskapet med breda vägar som måste göras med stora kurvradier både sidledes och höjdledes för att byggmaterial med stora maskinelementen ska kunna transporteras in till platserna där vindkraftverken ska sättas upp. Bara det stora transportarbetet under byggnadstiden innebär stor påverkan på skogsmiljön. De färdigbyggda kraftverken med sina fundament blir jättestora byggnader som troligen kommer att påverka landskapsbilden negativt.

Boende och företag
Ägare till egna hem och fritidsfastigheter skulle drabbas av vindkraftsprojektet med sjunkande fastighetsvärden och bullerstörningar. Företagare med verksamhet som är beroende av fridfull miljö kommer också att påverkas negativt.

Slutsats:
Om en etablering av vindkraft i detta område ska göras behöver den minskas ner avsevärt jämfört med nuvarande förslag. Rimlig plats skulle eventuellt kunna vara östra kanten av Klintaberget, längs med 55:an och stambanan. Den remsan är ju redan kraftigt störd av stor järnvägs och vägtrafik. Tänkbart skulle också vara på några platser längs med 400-kilovolts elledningar som redan stör med elektromagnetisk strålning och landskapsbilden.

En bra plats på Holmens mark i Norrköping borde kanske vara deras industritomt på Malmölandet. Den har ju redan omvandlats till ett industrilandskap. Vindkraftverk där vore väl inte så störande, pappersfabriken är igång 24 timmar varje dygn nästan hela året. Dessutom är säkert vindförhållandena där gynnsammare än uppe i skogslandskapet.

 

Ulf Nilsson, miljöpartiets representant i Byggnads- och miljöskyddsnämnden, Per Hallström, vice ordförande MP-Norrköping, Per Almgren styrelseledamot MP-Norrköping

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Debatt

Debatt: Olle Vikmång verkar inte ha förstått vad vindkraft är

Debatt

Debatt: Har ni inget emot annan nedsmutsning av naturen?

Gotland

Ledare: Regeringen ska inte peka med hela handen

Norrköping

Försvarsmakten säger ja till vindkrarft

Debatt

Debatt: Som grannar har vi lätt att se problemen

Visa fler