Först då blir det möjligt att avskaffa hungern

Småbrukare står för 70 procent av matförsörjningen i världen och en majoritet av dem är kvinnor.

Debatt 25 september 2021 09:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ny forskning visar att den globala matförsörjningen hotas av klimatförändringarna. Nu är det dags att på riktigt inse vikten av att satsa på småskaliga jordbruk.

Såväl fattiga som rika länder kan komma att drabbas av brist på livsmedel, säger Kevin Adams vid Stockholm Environment Institute. Det rapporterade Ekot igår (16 september, länk https://sverigesradio.se/artikel/framtida-skordar-hotas-av-klimatforandring ).

När de länder som producerar livsmedel utsätts för t ex torka eller extrema skyfall så påverkas också de som importerar. De här riskerna är större än vad man antagit tidigare och det är något som påverkar alla länder, säger Kevin Adams.

Forskare har beräknat att om ungefär 80 år kan tillgången på majs minska med 27 procent, kaffe med nära 50 procent och soja, en viktig råvara för foder, kan ha minskat med 7 procent. Och dessa risker är snarare i underkant, menar Kevin Adams. Alla länder, fattig och rika, påverkas av klimatförändringarna. (https://sverigesradio.se/artikel/framtida-skordar-hotas-av-klimatforandring )

Idag ökar hungern. En av orsakerna är klimatförändringarna. Samtidigt tvingas fler och fler människor lämna sina hem till följd av att klimatet förändras. Över 800 miljoner människor lever idag i hunger, och det är inte på grund av bristen på mat. Nej, hunger handlar om att ha tillgång till näringsrik mat och om bristen på makt och medel för att kunna försvara sin rätt till detta.

Småbrukare står för 70 procent av matförsörjningen i världen och en majoritet av dem är kvinnor. Det går inte att investera i ett hållbart livsmedelssystem utan att investera i dem. Och alla måste göra detta. Det handlar om internationellt samarbete. 

The Hunger Project arbetar för att höja kunskapen om hunger och driva på en utveckling mot noll hunger. Vi vet att det är människor som själva lever i hunger som behöver driva utvecklingen. De har kunskaper och erfarenheter av hållbart och diversifierat jordbruk, ett jordbruk som kan rädda både planet och människa. Vi vill se fler och större satsningar på klimatbistånd riktat till småskaliga bönder, särskilt kvinnor, men också ett bistånd som ökar kunskapen om näringsrik mat där människors egna erfarenheter av jordbruk och mathållning tas till vara. Först när vi ser människor som lever i hunger som en del av lösningen, inte som problemet, har vi möjlighet att avskaffa hungern. 

 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debatt: Vi måste få stopp på hungerpandemin

Debatt: Krogarna behöver ta sitt ansvar för svensk mat

"Många tror att det är en a la carte-restaurang"

Debatt: En orättvis värld har blivit än mer orättvis

Livsmedel

Seg start på jordgubbssäsongen

Visa fler